Nieuwe plaquette en vitrine in Driel

OnthullingVrijdag 17 juni is in Driel een nieuwe plaquette onthuld bij het Polenmonument. Op de plaquette staat een omschrijving van de betekenis van het monument uit 1961. Ook wordt vermeld dat het monument door de Drielse bevolking is aangeboden en door de Drielse jeugd is geadopteerd. Vandaar dat de onthulling werd gedaan door leerlingen van de twee Drielse basisscholen de Kameleon en de Meeuwenberg.

Op de plek waar nu de nieuwe plaquette is bevestigd zat voorheen een plaquette uit het eerste monument uit 1946. Om deze zeventig jaar oude plaquette in goede staat te behouden is het door Stichting Driel-Polen verwijderd en heeft het een plek gekregen in een vitrine van het ‘Informatiecentrum: De Polen van Driel’ dat achterin de katholieke kerk van het dorp is gevestigd en gratis te bezoeken is.

Onthulling vitrineDe aanschaf van de vitrine werd mogelijk gemaakt door het Rabobankfonds. Naast de oude plaquette worden in deze vitrine ook een wit-rode schortje en sjaaltje getoond die door de Drielse schooljeugd in het verleden tijdens de herdenkingen werden gedragen. Ook zijn er objecten te zien die herinneren aan de herdenking van 70 jaar operatie Market Garden in 2014, zoals de linten van de krans die koning Willem-Alexander in Driel legde.

Wens Cora na vele jaren gerealiseerd

IMG_7881Driel – Op donderdag 24 september 2015 werd tijdens een ceremonie in de Poolse stad Krakau de oprichting van de 1ste Poolse Onafhankelijke Parachutistenbrigade herdacht. Het bestuur van Stichting Driel-Polen was voor deze herdenking uitgenodigd en heeft een dag later een fototentoonstelling van de geschiedenis van de brigade overhandigd aan het museum van de 6e Poolse Luchtlandingsbrigade.
De fototentoonstelling was begin jaren 90 door Cora Baltussen aangeschaft en het was haar nadrukkelijke wens deze tentoonstelling weer naar Polen terug te laten keren om zo het verhaal van generaal Sosabowski en zijn parachutisten ook over Polen te verspreiden.
Naast deze originele versie van de tentoonstelling is eerder dit jaar op 1 april ook al een gemoderniseerde versie aan het Poolse Leger Museum in Warschau overgedragen. Ook de Ambassade van de Republiek Polen in Den Haag heeft een exemplaar van deze moderne versie die zij tijdens speciale gelegenheden kan exposeren.
Stichting Driel-Polen heeft hiermee de wens van Cora Baltussen gerealiseerd.

Historische achtergrond:
De 1ste Poolse Onafhankelijke Parachutistenbrigade werd op 23 september 1941 in Schotland opgericht met het doel via de kortste weg, ofwel rechtstreeks door de lucht, terug te keren naar het bezette Polen om daar een opstand te steunen van het gewapend ondergrondse verzet. Zover heeft het alleen nooit mogen komen omdat de brigade onder Britse druk werd ingezet tijdens de geallieerde opmars in West-Europa en wel ten tijde van operatie Market Garden bij het dorp Driel.

Toespraak bij overhandiging tentoonstelling (originele versie) door Stichting Driel-Polen aan Museum van de 6e Airborne Brigade
Krakau, 25 september 2015
Arno Baltussen

Generaal Joks, leden van de Brigade
Dames en heren

IMG_7856In het begin van de 90-er jaren hoorde Cora Baltussen, zij was inmiddels 80 jaar, van een foto-tentoonstelling die in Polen was samengesteld door de heer Stefan Bałuk. Hij is lid geweest van de brigade en ingezet bij de Cichociemni.

Uit de contacten en correspondentie met leden van de brigade in Polen was het Cora duidelijk geworden dat het verhaal van generaal Sosabowski en zijn brigade in Polen nauwelijks bekend was.
Na enig beraad en met ondersteuning van aangetrokken fondsen schafte zij in 1994 de foto-tentoonstelling aan met het doel deze weer naar Polen terug te brengen en zo het verhaal van generaal Sosabowski en zijn brigade over Polen te verspreiden.
Haar contacten over dit idee waren met name met manschappen van de brigade die inmiddels ook een respectabele leeftijd hadden bereikt. Zo schreef een van hen “I am only too concious of the fact that we are getting older”.
Zo gebeurde het dat zij door haar overlijden helaas dit initiatief niet zelf heeft kunnen afronden.

Deze foto-tentoonstelling was onderdeel van ons archief en het idee erachter was ons bestuur bekend. De wens van Cora was duidelijk. De foto-tentoonstelling moest uiteindelijk een bestemming krijgen in Polen.
In contacten met de Poolse Ambassade in Nederland bleek dat het wenselijk was om de teksten aan het huidige taalgebruik in Polen aan te passen. In 2013 is dit door de Poolse Ambassade opgepakt en een jaar later afgerond.

De aanwezigheid van Professor Wawer en zijn team van het Polish Army Museum bij de herdenking in september 2014 in Driel was voor ons een mooie gelegenheid om de foto-tentoonstelling en het doel daarachter onder de aandacht te brengen. Zij waren enthousiast en bereid om deze in hun collectie op te nemen en ook de wens van Cora tot uitvoering te brengen. Namelijk het verspreiden van deze foto-tentoonstelling over heel Polen. Zij hebben toegezegd hun netwerk hiervoor in te zetten.
Op 1 april j.l. hebben wij de herziene versie van de foto-tentoonstelling, in aanwezigheid van de ministers van Defensie van Nederland en Polen, Mevrouw Hennis-Plasschaert en de heer Siemoniak, aan het museum in Warschau overhandigd.
Als bestuur van de Stichting Driel-Polen zijn wij zeer blij dat wij met de overdracht van deze foto-tentoonstelling aan het Polish Army Museum de wens van Cora alsnog in vervulling kunnen laten gaan.

De originele versie van de foto-tentoonstelling is op 1 april j.l. symbolisch overhandigd aan Generaal Joks.
Vandaag overhandigen wij de complete originele versie van de foto-tentoonstelling aan Generaal Joks om deze op te nemen in de collectie van uw museum op het kazerneterrein elders in deze mooie stad.
Wij zijn ervan overtuigd dat deze foto-tentoonstelling voor uw Brigade een waardevolle aanvulling is op de collectie van uw museum.


Thema tijdschrift

ThemaTijdschriftIn samenwerking met de Ambassade van de Republiek Polen in Den Haag presenteert Stichting ThemaTijdschriften een uitgave met als titel Nederland-Polen en de Tweede Wereldoorlog. Ook Stichting Driel-Polen heeft een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het tijdschrift. In het tijdschrift staan een aantal artikelen die specifiek ingaan op de relatie tussen Driel en Polen.

Zo beschrijft cultuurhistoricus Freddie Coenders de rol van de 1e Poolse Onafhankelijke Parachutistenbrigade tijdens operatie Market Garden en de hechte band die daaruit voortkwam tussen Driel en Polen. Documentairemaker Geertjan Lassche schrijft over het ontstaan van zijn documentaire die in 2006 leidde tot het eerherstel van deze Poolse parachutistenbrigade en haar bevelhebber Sosabowski. In een interview met Anja Krabben halen twee neven herinneringen op aan hun tante Cora Baltussen die mede-oprichtster was van Comité Driel-Polen (thans Stichting Driel-Polen).

Daarnaast staan er ook artikelen in over de bevrijding van Zuid- en Noord-Oost Nederland door Poolse militairen, over de twee Poolse generaals Stanisław Maczek en Stanisław Sosabowski, over de vele Poolse militairen die na de oorlog in Nederland bleven en hier een nieuw leven opbouwden, over Nederlandse musea die herinneren aan de Polen, over Breda als ‘Poolse stad’, over Poolse graven in Nederland en nog veel meer. Ook wordt er aandacht besteed aan de eeuwenoude relatie tussen Polen en Nederland en aan de Polen die nu in Nederland wonen en werken, met als doel vooroordelen die er veelal nog bestaan ten aanzien van ‘de Pool’, weg te nemen.

Het thematijdschrift: Nederland-Polen en de Tweede Wereldoorlog is vanaf 24 april 2015 voor € 8,95 te koop in winkels door heel Nederland.
U kunt het tijdschrift ook rechtstreeks bestellen, zie www.thematijdschriften.nl.