Home


Pools concert door vioolkinderen uit Krakau

In het kader van de concertreeks van de ‘Blije Kerk Concerten’ is er op donderdag 20 september een Pools concert in de Rooms Katholieke kerk te Driel. De aanvang is om 19:30 uur en de toegang is gratis. Deze avond wordt verzorgd door de Poolse muziekgroep ‘Promyki Krakowa’ samen met het bekende gemengd koor Cantorije onder leiding van Diederik Elings.

Een avond gevuld met muziek afgewisseld met dans en folklore staan garant voor een gezellige avond. Tijdens de pauze wordt u een drankje aangeboden.

Na afloop is er een deurcollecte voor de gemaakte kosten en worden de uniek roodgele Sosabowski-tulpenbollen weer te koop aangeboden.

Wij heten U alvast van harte welkom!

Programma herdenking zaterdag 22 september 2018

Programma herdenking zaterdag 22 september2018

15.00 uur
Herdenking op het Polenplein, Kerkstraat te Driel.
Aansluitend wordt u namens de gemeente Overbetuwe uitgenodigd een consumptie te nuttigen in zalencentrum De Oldenburg.

18.00 uur
Poolse kerkdienst in de RK kerk, Kerkstraat 27 te Driel. Naast de voorganger van de parochie zullen Poolse priesters aanwezig zijn.
Het gemengde koor Cantorije zal veelal Poolse gezangen zingen. Het koor wordt begeleid door de muziekgroep Promyki Krakowa uit Krakau.

Ook tijdens de herdenkingsweek is het Informatiecentrum: De Polen van Driel van 09.00 tot 17.00 uur geopend.

Informatiebijeenkomst Stichting Driel-Polen

Op donderdag 30 augustus a.s. om 20.00 uur organiseert de Stichting Driel-Polen in nauwe samenwerking met de basisscholen de Meeuwenberg en de Kameleon voor ouders van leerlingen een informatie bijeenkomst in de RK kerk te Driel waar ook het Informatiecentrum de Polen van Driel gevestigd is. Deze bijeenkomst is ook toegankelijk voor andere belangstellenden uit Driel of omliggende gemeenten.

De Drielse gemeenschap is sinds september 1944 nauw verbonden met de geschiedenis van de 1st Poolse Onafhankelijke Parachutistenbrigade. Op verschillende plekken komt dit tot uitdrukking. Het Polenplein, het Sosabowskiplein, de Casimirstraat, de 2 monumenten op het Polenplein, een boom in de tuin van de Cunerahof en nog diverse andere plekken in het dorp of directe omgeving. Maar ook de kleuren van de kleding van de voetbalclub RKSV Driel, zij vertegenwoordigen de kleuren van de Poolse vlag met op het shirt een embleem van een parachutist.
De jaarlijkse herdenking in september zal voor de recent in Driel gevestigde inwoners wellicht nog niet bekend zijn. Leerlingen van de basisscholen hebben vanaf 1946 een bijdrage geleverd door mee te zingen in een koortje en/of als onderdeel van een voetbalteam van RKSV Driel bloemen te leggen. Deze deelname aan de herdenking wordt door de aanwezigen en Stichting Driel-Polen zeer gewaardeerd.

Over de geschiedenis van het ontstaan van de nauwe banden met de leden van de brigade, hun nabestaanden en andere betrokkenen wil de Stichting Driel-Polen graag zoveel mogelijk geïnteresseerden informeren. Daarvoor nodigen zij u van harte uit om op donderdag 30 augustus om 20.00 uur in de RK Kerk aanwezig te zijn.
Op deze avond komen aan de orde: de geschiedenis van de 1ste Poolse Onafhankelijke Parachutistenbrigade; de jaarlijkse herdenkingen en de contacten tussen Driel, de brigade en Polen in het algemeen;

Wilt u de informatie bijeenkomst bijwonen dan nodigen wij u van harte uit.
Om een inschatting van het aantal aanwezigen te kunnen maken vinden wij het prettig als u uw komst meldt. Dat kan via info@driel-polen.nl of via 06 22343578

Warschau, 23 september 2017

Onthulling buste Generaal Sosabowski 23 september 2017, Warschau – Żoliborz, Plac Inwalidów.
https://www.youtube.com/watch?v=yOIymDwAQ3Q

Toespraak Arno Baltussen voorzitter Stichting Driel-Polen tijdens de onthulling van de buste van Generaal Stanisław Sosabowski in Żoliborz – Warschau 23 september 2017

Excellentie Minister
Generaal, leden van de 6e Airborne Brigade
Geachte Burgemeester
Dierbare gasten
Dames en Heren

In 2006 zijn wij benaderd door een beeldhouwer uit Nederland die een ontwerp had gemaakt voor een buste van Generaal Stanisław Sosabowski. Zijn naam is Martin Abspoel en deze middag aanwezig.

Via de televisie had hij de ceremonie gezien van de toekenning door Koningin Beatrix  van de Militaire Willemsorde aan de 6e Airborne Brigade en de Bronzen Leeuw postuum aan Generaal Sosabowski. Het verhaal en de onrechtvaardigheid die Generaal Sosabowski en zijn Brigade waren overkomen raakte hem zeer. Hij besloot direct om een buste van de Generaal te ontwerpen en benaderde onze Stichting met de vraag waar deze buste het best geplaatst zou kunnen worden.

Tijdens de herdenking van 2007 hebben wij de aanwezige veteranen gevraagd om het ontwerp te beoordelen. Unaniem waren zij ervan overtuigd dat dit een juiste weergave was van de generaal zoals zij hem gekend hebben.

Vanaf het begin waren wij van mening dat deze buste in Polen geplaats zou moeten worden.

De beeldhouwer wilde alleen de kosten van het benodigde brons vergoed hebben.

In 2014 hebben President Komorowski en onze Koning Willem Alexander de herdenking in Driel bijgewoond.

Tijdens de voorbereidingen van dit bezoek zijn wij in contact gekomen met de ambassade van Nederland in Warschau. Toen wij het bestaan van de buste van General Stanislaw Sosabowski vertelden en naar een mogelijke locatie in Polen zochten reageerden zij enthousiast en besloten om het aan te schaffen.

Onze Stichting is blij dat deze buste haar plaats krijgt in het hart van Polen – in Warschau. Een omgeving waar in de nabije toekomst het vernieuwde Poolse Leger Museum zal zijn gevestigd. De geschiedenis van Generaal Sosabowski en zijn Brigade zal daar uitgebreider worden beschreven dan nu in het huidige museum.

Onze dank gaat dan ook uit naar de beeldhouwer – Martin Abspoel, de Charge d’Affaries van de Nederlandse Ambassade in Polen de heer Raphaël Varga, de burgemeester van Żolibirz de heer Bugla en Brigade Generaal Hałupka voor hun ondersteuning bij het realiseren van de plaatsing van deze buste hier in dit mooie park.

Als dank willen wij graag een typisch Nederlands cadeau aanbieden.

Ter gelegenheid van de 125ste verjaardag en naamdag van General Sosabowski is in Driel op 8 mei j.l. een tulp gedoopt die vernoemd is naar de Generaal. Generaal Hałupka was daarbij aanwezig. Hij was ook een van degenen die de tulp hebben gedoopt, voor hem een gebeurtenis die je waarschijnlijk maar een keer in je leven meemaakt.

Voor de burgemeester van Żolibirz, de heer Bugla, hebben wij een doos met 500 bollen van de  General Stanisław Sosabowski tulp. In de lente van volgend jaar zullen zij bloeien en dit park vullen met rode en gele kleuren – kleuren – die toevallig ook veel lijken op de kleuren van de stad Warschau.

De Nederlandse ambassade heeft diverse tulpen verwerkt in de poort voor het gebouw. De kleuren zijn echter allemaal gelijk. De bollen die wij aan de heer Varga overhandigen zullen in de komende lente een kleurrijk accent geven en u nogmaals herinneren aan de banden tussen Polen en Nederland gebaseerd op de relatie met Generaal Sosabowski.

Uiteraard willen wij ook Martin Abspoel een aantal bollen aanbieden, zonder zijn initiatief zouden wij hier vandaag niet bij elkaar zijn gekomen

Staatssecretaris Dworczyk willen wij ook van harte danken voor zijn aanwezigheid. De tulpen die wij hem zullen aanbieden, zullen hem in de lente van het komend jaar doen terugdenken aan deze middag.

Gisteren, tijdens de in Krakau, hebben wij Generaal Hałupka reeds bollen geschonken. In de komende lente zal de Generaal Stanisław Sosabowski tulp Warschau en Krakau kleurrijk versieren. Ik hoop van harte dat in de nabije toekomst meer steden zullenparade volgen en op deze manier de geschiedenis van Generaal Sosabowski en zijn Brigade door geheel Polen verspreiden.

In Driel zal deze tulp kleurrijk bloeien in openbare parken en prive tuinen, die in 1944 deels tot de landing terreinen behoorden.
Deze tulp is een teken van onze vriendschap en dankbaarheid.

Thank you for your attention.
Dziękuję za uwagę
Dank voor uw aandacht