Home


Herdenking Polenplein 22 september 2018

Ruim 600 mensen trotseerden afgelopen zaterdagmiddag het slechte weer om samen op het Polenplein in Driel de 1e Poolse Onafhankelijke Parachutistenbrigade te eren welke in 1944 meevocht tijdens Operatie Market Garden.

Bij aankomst in een stromende regen werden de drie Poolse veteranen H. Kubinski, K. Staszkiewicz en J. Wojciechowski onthaald met een staand applaus van het aanwezige publiek waarna ze door hun begeleiders werden vergezeld naar hun viptent.

Toespraken
Voorzitter van de Stichting Driel-Polen Arno Baltussen opende de herdenking met een toespraak welke werd gevolgd door toespraken van de Poolse ambassadeur Z.E dr. Czepelak en de burgemeester van Overbetuwe Toon van Asseldonk. Tijdens de ceremonie werden toespraken afgewisseld met zang van het jeugdkoor Driel met ”Promyki Krakowa” en werd er gespeeld door muziekvereniging Concordia uit Driel. In het bijzonder de uitvoering van The Last Post en de Reveille waren indrukwekkend.

Kranslegging
De burgemeesters van de gemeenten Overbetuwe, Arnhem en Renkum legden een krans, evenals de Poolse ambassadeur en diverse andere vertegenwoordigers waaronder van partnergemeenten, een Poolse delegatie uit Lubelskie en de familie van Generaal Sosabowski welke destijds de 1e Poolse Onafhankelijke Parachutistenbrigade aanvoerde

Poolse Kerkdienst
Na de kranslegging was er in de R.K-kerk in Driel een kerkdienst welke werd geleid door de voorgangers Pastoor Bulthuis, Priester Skowronski en Diaken Heinen. De muzikale begeleiding tijdens de dienst werd uitgevoerd door ”Promyki Krakowa” en het gemengde koor ‘Cantorije’ uit Driel.

Receptie en Huldiging
Tijdens de receptie na de kerkdienst ontving de Stichting Driel-Polen en de Gemeente Overbetuwe de ‘Commemorative Medal of the Lubelskie Voivodeship’ deze medaille is toegekend voor de rol die de Stichting Driel-Polen al die jaren samen met al haar vrijwilligers heeft gespeeld voor het behoud van de nagedachtenis van de rol die de 1e Poolse Onafhankelijke Parachutistenbrigade heeft betekent aan de operatie Market Garden. De medailles werden in ontvangst genomen door de voorzitter van de Stichting Driel-Polen Arno Baltussen en Burgemeester van de Overbetuwe Toon van Asseldonk

Pools concert door vioolkinderen uit Krakau

In het kader van de concertreeks van de ‘Blije Kerk Concerten’ is er op donderdag 20 september een Pools concert in de Rooms Katholieke kerk te Driel. De aanvang is om 19:30 uur en de toegang is gratis. Deze avond wordt verzorgd door de Poolse muziekgroep ‘Promyki Krakowa’ samen met het bekende gemengd koor Cantorije onder leiding van Diederik Elings.

Een avond gevuld met muziek afgewisseld met dans en folklore staan garant voor een gezellige avond. Tijdens de pauze wordt u een drankje aangeboden.

Na afloop is er een deurcollecte voor de gemaakte kosten en worden de uniek roodgele Sosabowski-tulpenbollen weer te koop aangeboden.

Wij heten U alvast van harte welkom!

Programma herdenking zaterdag 22 september 2018

Programma herdenking zaterdag 22 september2018

15.00 uur
Herdenking op het Polenplein, Kerkstraat te Driel.
Aansluitend wordt u namens de gemeente Overbetuwe uitgenodigd een consumptie te nuttigen in zalencentrum De Oldenburg.

18.00 uur
Poolse kerkdienst in de RK kerk, Kerkstraat 27 te Driel. Naast de voorganger van de parochie zullen Poolse priesters aanwezig zijn.
Het gemengde koor Cantorije zal veelal Poolse gezangen zingen. Het koor wordt begeleid door de muziekgroep Promyki Krakowa uit Krakau.

Ook tijdens de herdenkingsweek is het Informatiecentrum: De Polen van Driel van 09.00 tot 17.00 uur geopend.

Informatiebijeenkomst Stichting Driel-Polen

Op donderdag 30 augustus a.s. om 20.00 uur organiseert de Stichting Driel-Polen in nauwe samenwerking met de basisscholen de Meeuwenberg en de Kameleon voor ouders van leerlingen een informatie bijeenkomst in de RK kerk te Driel waar ook het Informatiecentrum de Polen van Driel gevestigd is. Deze bijeenkomst is ook toegankelijk voor andere belangstellenden uit Driel of omliggende gemeenten.

De Drielse gemeenschap is sinds september 1944 nauw verbonden met de geschiedenis van de 1st Poolse Onafhankelijke Parachutistenbrigade. Op verschillende plekken komt dit tot uitdrukking. Het Polenplein, het Sosabowskiplein, de Casimirstraat, de 2 monumenten op het Polenplein, een boom in de tuin van de Cunerahof en nog diverse andere plekken in het dorp of directe omgeving. Maar ook de kleuren van de kleding van de voetbalclub RKSV Driel, zij vertegenwoordigen de kleuren van de Poolse vlag met op het shirt een embleem van een parachutist.
De jaarlijkse herdenking in september zal voor de recent in Driel gevestigde inwoners wellicht nog niet bekend zijn. Leerlingen van de basisscholen hebben vanaf 1946 een bijdrage geleverd door mee te zingen in een koortje en/of als onderdeel van een voetbalteam van RKSV Driel bloemen te leggen. Deze deelname aan de herdenking wordt door de aanwezigen en Stichting Driel-Polen zeer gewaardeerd.

Over de geschiedenis van het ontstaan van de nauwe banden met de leden van de brigade, hun nabestaanden en andere betrokkenen wil de Stichting Driel-Polen graag zoveel mogelijk geïnteresseerden informeren. Daarvoor nodigen zij u van harte uit om op donderdag 30 augustus om 20.00 uur in de RK Kerk aanwezig te zijn.
Op deze avond komen aan de orde: de geschiedenis van de 1ste Poolse Onafhankelijke Parachutistenbrigade; de jaarlijkse herdenkingen en de contacten tussen Driel, de brigade en Polen in het algemeen;

Wilt u de informatie bijeenkomst bijwonen dan nodigen wij u van harte uit.
Om een inschatting van het aantal aanwezigen te kunnen maken vinden wij het prettig als u uw komst meldt. Dat kan via info@driel-polen.nl of via 06 22343578