Warschau, 23 september 2017

Onthulling buste Generaal Sosabowski 23 september 2017, Warschau – Żoliborz, Plac Inwalidów.
https://www.youtube.com/watch?v=yOIymDwAQ3Q

Toespraak Arno Baltussen voorzitter Stichting Driel-Polen tijdens de onthulling van de buste van Generaal Stanisław Sosabowski in Żoliborz – Warschau 23 september 2017

Excellentie Minister
Generaal, leden van de 6e Airborne Brigade
Geachte Burgemeester
Dierbare gasten
Dames en Heren

In 2006 zijn wij benaderd door een beeldhouwer uit Nederland die een ontwerp had gemaakt voor een buste van Generaal Stanisław Sosabowski. Zijn naam is Martin Abspoel en deze middag aanwezig.

Via de televisie had hij de ceremonie gezien van de toekenning door Koningin Beatrix  van de Militaire Willemsorde aan de 6e Airborne Brigade en de Bronzen Leeuw postuum aan Generaal Sosabowski. Het verhaal en de onrechtvaardigheid die Generaal Sosabowski en zijn Brigade waren overkomen raakte hem zeer. Hij besloot direct om een buste van de Generaal te ontwerpen en benaderde onze Stichting met de vraag waar deze buste het best geplaatst zou kunnen worden.

Tijdens de herdenking van 2007 hebben wij de aanwezige veteranen gevraagd om het ontwerp te beoordelen. Unaniem waren zij ervan overtuigd dat dit een juiste weergave was van de generaal zoals zij hem gekend hebben.

Vanaf het begin waren wij van mening dat deze buste in Polen geplaats zou moeten worden.

De beeldhouwer wilde alleen de kosten van het benodigde brons vergoed hebben.

In 2014 hebben President Komorowski en onze Koning Willem Alexander de herdenking in Driel bijgewoond.

Tijdens de voorbereidingen van dit bezoek zijn wij in contact gekomen met de ambassade van Nederland in Warschau. Toen wij het bestaan van de buste van General Stanislaw Sosabowski vertelden en naar een mogelijke locatie in Polen zochten reageerden zij enthousiast en besloten om het aan te schaffen.

Onze Stichting is blij dat deze buste haar plaats krijgt in het hart van Polen – in Warschau. Een omgeving waar in de nabije toekomst het vernieuwde Poolse Leger Museum zal zijn gevestigd. De geschiedenis van Generaal Sosabowski en zijn Brigade zal daar uitgebreider worden beschreven dan nu in het huidige museum.

Onze dank gaat dan ook uit naar de beeldhouwer – Martin Abspoel, de Charge d’Affaries van de Nederlandse Ambassade in Polen de heer Raphaël Varga, de burgemeester van Żolibirz de heer Bugla en Brigade Generaal Hałupka voor hun ondersteuning bij het realiseren van de plaatsing van deze buste hier in dit mooie park.

Als dank willen wij graag een typisch Nederlands cadeau aanbieden.

Ter gelegenheid van de 125ste verjaardag en naamdag van General Sosabowski is in Driel op 8 mei j.l. een tulp gedoopt die vernoemd is naar de Generaal. Generaal Hałupka was daarbij aanwezig. Hij was ook een van degenen die de tulp hebben gedoopt, voor hem een gebeurtenis die je waarschijnlijk maar een keer in je leven meemaakt.

Voor de burgemeester van Żolibirz, de heer Bugla, hebben wij een doos met 500 bollen van de  General Stanisław Sosabowski tulp. In de lente van volgend jaar zullen zij bloeien en dit park vullen met rode en gele kleuren – kleuren – die toevallig ook veel lijken op de kleuren van de stad Warschau.

De Nederlandse ambassade heeft diverse tulpen verwerkt in de poort voor het gebouw. De kleuren zijn echter allemaal gelijk. De bollen die wij aan de heer Varga overhandigen zullen in de komende lente een kleurrijk accent geven en u nogmaals herinneren aan de banden tussen Polen en Nederland gebaseerd op de relatie met Generaal Sosabowski.

Uiteraard willen wij ook Martin Abspoel een aantal bollen aanbieden, zonder zijn initiatief zouden wij hier vandaag niet bij elkaar zijn gekomen

Staatssecretaris Dworczyk willen wij ook van harte danken voor zijn aanwezigheid. De tulpen die wij hem zullen aanbieden, zullen hem in de lente van het komend jaar doen terugdenken aan deze middag.

Gisteren, tijdens de in Krakau, hebben wij Generaal Hałupka reeds bollen geschonken. In de komende lente zal de Generaal Stanisław Sosabowski tulp Warschau en Krakau kleurrijk versieren. Ik hoop van harte dat in de nabije toekomst meer steden zullenparade volgen en op deze manier de geschiedenis van Generaal Sosabowski en zijn Brigade door geheel Polen verspreiden.

In Driel zal deze tulp kleurrijk bloeien in openbare parken en prive tuinen, die in 1944 deels tot de landing terreinen behoorden.
Deze tulp is een teken van onze vriendschap en dankbaarheid.

Thank you for your attention.
Dziękuję za uwagę
Dank voor uw aandacht


Krakau 22 september 2017

Toespraak Arno Baltussen voorzitter Stichting Driel-Polen tijdens de parade van de 6e Airborne Brigade en de overhandiging van het certificaat van de doop van de General Stanisław Sosabowski tulp 8 mei 2017 en 500 tulpen bollen
Krakau, 22 september 2017

Generaal Hałupka, leden van de Brigade
Excellenties en Generaals
Dierbare gasten
Dames en Heren

Op 8 mei van dit jaar was het 125 geleden dat General Stanisław Sosabowski werd geboren. Een zeer goede reden voor onze Stichting om op deze dag iets speciaals te organiseren.

Waarschijnlijk hebben de ouders van de generaal al verondersteld dat hun zoon een internationale toekomst tegemoet kon zien. In Nederland worden geboortedagen gevierd, in Polen zijn naam dagen belangrijk. Omdat 8 mei zowel zijn geboortedag als zijn naamdag is, is het niet nodig om een discussie aan te gaan wat voor een dag het is. Na 125 jaar is 8 mei een dag die gevierd moet worden.
Na nauw overleg met de Poolse ambassade in Nederland werd besloten de tulp – gekweekt door een Nederlandse bollen kweker en bij toeval ook gelijk aan de kleuren van de Brigade – het meest geschikt was voor deze gelegenheid.

De kleuren van de Generaal Stanisław Sosabowski tulp zijn rood en geel aan de randen.
Dit zijn ook de kleuren van de vlag van de stad Warschau.

Het kweken van een tulp in een hoeveelheid die commercieel in de markt kan worden gebracht duurt ongeveer 25 jaar.
Wij kunnen dan ook vaststellen dat het kweken van deze tulpenbol zeer overwogen is geweest en op 8 mei j.l. geleid heeft tot een tulp met de juiste kleuren.

Generaal Hałupka, wij zijn zeer vereerd geweest met uw aanwezigheid tijdens het dopen van deze tulp in mei van dit jaar. Samen met de vertegenwoordiger van de familie Sosabowski, Mrs. Tomczyk-Sosabowska, de charge d’Affaires van de Poolse Ambassade in Nederland, Dr. Piotr Kobza en Burgemeester van Asseldonk van de gemeente Overbetuwe hebt u de tulp gedoopt met champagne. Een gebeurtenis die waarschijnlijk kan worden omschreven als iets dat u slechts eenmaal in uw leven zult meemaken.

Ter herinnering aan dit moment maar ook om de relatie tussen uw Brigade en onze Stichting nog eens te benadrukken overhandig ik u hierbij een lijst met het op 8 mei ondertekende certificaat en 500 bollen die in de lente van volgend jaar de perken rondom het monument van General Sosabowski en op de kazerne zullen doen kleuren.


Jaarlijkse Polenherdenking op zaterdag 16 september

Op zaterdag 16 september herdenken de inwoners van Driel de bijdrage van de 1ste Poolse Onafhankelijke Parachutistenbrigade van generaal Sosabowski aan de operatie Market Garden. De Polenherdenking begint om 15.00 uur op het Polenplein.

In 2017 nemen ook de kinderen van de in september in Driel geopende Poolse School aan de herdenking deel. Zij brengen, samen met kinderen van de twee Drielse basisscholen de Kameleon en De Meeuwenberg en het Poolse orkest Promyki Krakowa uit Krakau, Poolse liederen ten gehore aan de zes aanwezige Poolse veteranen, weduwen en familieleden van de overleden veteranen, hoogwaardigheidsbekleders en alle andere aanwezigen. De jeugd van voetbalvereniging R.K.S.V. Driel zal een deel van de kransleggers begeleiden.

De herdenking vindt plaats op zaterdag 16 september om 15.00 uur op het Polenplein in Driel. Naast het welkomstwoord van Arno Baltussen namens Stichting Driel-Polen, zijn er toespraken van burgemeester Toon van Asseldonk en de Poolse ambassadeur in Nederland Z.E. Dr. M. Czepelak. Amelia Kaczmarek van het Openbaar Gymnasium nr 21 uit Łódź, Polen, draagt een eigen geschreven gedicht voor, met de titel “Engelen van vrede”. Leerlingen van de Poolse scholen die deel hebben genomen aan de jongerenconferentie in Arnhem hebben hiervoor en onderlinge competitie georganiseerd.

Na de herdenking is er om 18.00 uur een Poolse kerkdienst in de R.K. kerk Maria Geboorte. Tijdens de herdenkingsweek is ‘Het Informatiecentrum: De Polen van Driel’ van 09.00-17.00 uur geopend.