De Stichting Driel-Polen is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).  Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen, o.a. voor sponsoren en donateurs van de stichting Driel-Polen:

  • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
  • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
  • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Vanaf 1 januari 2014 geldt voor een ANBI de verplichting (voor kerkelijke instellingen geldt dat vanaf 2016) om o.a. de doelstelling, algemene gegevens van de bestuurders, het beloningsbeleid, het postadres, de financiële informatie etc. kenbaar te maken op de website.