Op 14 november 1941 maakte kolonel Sosabowski zijn opwachting bij generaal Frederick A.M. Browning, commandant van de Britse parachutisten en, vanaf 1944, commandant van het 1e Britse Luchtlandingskorps. Tijdens het volgende bezoek van generaal Browning op 17 mei 1943 aan de 1e Poolse Onafhankelijke Parachutisten Brigade heeft Browning aan Sosabowski, in aanwezigheid van zijn adjudant en tolk Dyrda, een voorstel gedaan, dat nog geen precedent had in het Engelse leger: er zou een gemengde Brits-Poolse luchtlandingsdivisie worden geformeerd onder commando van Sosabowski die dan de Engelse rang van generaal zou krijgen.

Tot grote verbazing van Browning ging Sosabowski op dit zeer aanlokkelijke voorstel niet in. Vanaf dit ogenblik bekoelde de relatie tussen kolonel Sosabowski en generaal Browning.
De 1e Poolse Onafhankelijke Parachutisten Brigade was geen onderdeel van het 1e Poolse Korps in Engeland. Vanaf de oprichting stond de brigade ter beschikking van de opperbevelhebber van de Poolse Strijdkrachten en was bestemd om bij een algemene Poolse opstand ingezet te worden in Polen Helaas – zoals de geschiedenis leert – is het nooit zover gekomen.
Toen generaal Kazimierz Sosnkowski, na de dood van generaal Sikorski bij Gibraltar, opperbevelhebber van de Poolse strijdkrachten werd was de parachutistenbrigade volop in training voor een inzet in Polen. De Britten daar en tegen deden nadrukkelijk pogingen om de Brigade onder hun bevel te plaatsen. Het doel waarvoor de brigade opgericht was zou hierdoor veranderen. In zijn memoires geeft Sosabowski aan dat generaal Sosnkowski al het mogelijke gedaan heeft om de Britten van hun voornemen af te brengen.
In de tweede helft van februari 1944 stuurde het hoofd van de sectie verbindingen van de SHAEF aan Sosnkowski een bericht met de mededeling dat Sosnkowski binnenkort een officiële verzoek mocht verwachten om de brigade onder commando van veldmaarschalk Montgomery te stellen. Op 11 maart zijn hierover Brits-Poolse besprekingen begonnen. Deze besprekingen stonden vanaf het begin onder grote pressie van Montgomery. Nadat hij de brigade op 13 maart 1944 had geïnspecteerd was hij er zo goed als zeker van dat hij zijn doel had bereikt.
Op 6 juni, de dag van de invasie in Normandië liet Sosnkowski aan Grasset weten dat de Poolse Regering tot de slotsom was gekomen dat de 1e Poolse Onafhankelijke Parachutisten Brigade eveneens deel diende te nemen aan het invasieleger. Hij stelde de brigade daarom ter beschikking van de opperbevelhebber van de geallieerde strijdkrachten, generaal Dwight Eisenhower. Vanaf dat ogenblik deed generaal Browning allerlei pogingen om de Brigade zo snel mogelijk aan het front te krijgen. Om levens te sparen voor een inzet in Polen trachtte Sosabowski dit zolang mogelijk uit te stellen.