Op 3 november 1942 werd in bezet Warschau het vaandel van de 1<sup>e</sup> Onafhankelijke Parachutisten Brigade gedoopt. Dit vaandel was een geschenk van de inwoners van Warschau. Het initiatief voor een vaandel was afkomstig van kolonel Sosabowski die van mening was dat het gemaakt moest worden in het bezette Warschau.

Kapitein Maciej Kalenkiewicz bracht het voorlopige ontwerp naar Warschau. Het vaandel werd op 3 november 1942 in het geheim ten doop gehouden in de kerk van de Zusters Kannunikessen. Tijdens de plechtigheid werd de kerk bewaakt door soldaten van de Binnenlandse Strijdkrachten.

Op 15 juni 1944 ontving de 1e Poolse Onafhankelijke Parachutisten Brigade het vaandel vanuit het bezette Polen tijdens een plechtigheid die plaats vond in Cupar/Fifeshire in Schotland. Na de H. Mis las de Gedelegeerde van Polen de “Acte van het overdragen van het Vaandel” voor en overhandigde het vaandel aan de President in ballingschap van de Republiek Polen.
Verwijderd: Vervolgens nam generaal Sosabowski het vaandel in ontvangst gaf het over aan de vaandelwacht. Daarna marcheerde de vaandelwacht langs het front van de opgestelde brigade. De plechtigheid werd besloten met een defilé.