Onthulling  gerestaureerde glas in lood raam
Vertegenwoordiger RKSV – Frans Essers
18 september 2020

Geachte aanwezigen,

Het is eigenlijk best bijzonder dat ik hier mag staan.
Nee, ik ben geen veteraan.
Ik heb zelfs de oorlog niet meegemaakt.
Ik heb zelfs niet mee gedaan met de kerstkaarten actie van de Drielse Jeugd in 1946
Ik ben van de tijd dat alles al weer een beetje beter ging.
Nee, ik vertegenwoordig geen officiële instantie.
Ik ben slechts vertegenwoordiger van een voetbalvereniging.
Een voetbalvereniging met een bijzondere band met de Poolse parachutisten.
Het is dan ook een bijzondere eer dat ik hier mag staan.

In deze bijzondere tijd waarin  heel veel bijeenkomsten zijn afgelast, mogen wij hier wel samen zijn.
Ook dat is bijzonder.
Of is het misschien toch niet zo bijzonder?
Hebben wij hier gewoon een bijzondere aanleiding voor om samen te zijn.
Delen we toch meer met elkaar dan het oppervlakkig lijkt?
Ja, ik denk dat we meer delen dan velen denken.

Het zijn bijzondere tijden waarin we op dit moment verkeren.
Nu, ….. 76 jaar geleden waren het ook bijzondere tijden waarin men verkeerde.
Tijden ook die verankerd  zijn gebleven in de herinnering van toen en de herdenkingen in latere jaren.
Herinneringen aan het negatieve dat “oorlog” heet.
Daarom herdenken wij nu  in vrijheid de gebeurtenissen die we nooit meer mee willen maken.

En ook,……….we staan er te weinig bij stil………., hoe negatieve gebeurtenissen een positief vervolg kunnen krijgen.
Nemen we pastoor Poelman, die aan het einde van de oorlog, met de Poolse Parachutistenbrigade nog volop in ons dorp aanwezig, zich al zorgen maakte over de toekomst van de jeugdigen van het dorp.

Pastoor Poelman die,……….misschien wel hier, op de plek waar wij nu staan,………….zijn ideeën vorm probeerde te geven om de jeugd van Driel weer een toekomst te geven.
Een toekomst met perspectief.
Een toekomst die mede door U, 1e Poolse Onafhankelijke Parachutistenbrigade mogelijk werd gemaakt.

Want 75 jaar geleden kwam er een einde aan de oorlog en mochten we ons bevrijd voelen.
We mochten weer verenigen.
En direct toen dat weer mogelijk was werd een sportvereniging opgericht.

Het woord verenigen zegt eigenlijk alles wat Pastoor Poelman en de mede oprichters van onze vereniging de heren Baltussen, Kock en Hoogsteder voor ogen hadden.
n.l.       Samen actief zijn
samen een doel voor ogen hebben
en bovenal sportief bezig zijn.

Net als Generaal Stanisław Sosabowksi ongetwijfeld ook met zijn manschappen voor ogen had.
Samenwerken, samen sterk zijn, samen een doel nastreven.
En voor hen was het doel “bevrijd Warschau en bouw een toekomst”.
Voor de oprichters van onze vereniging was dat:  voel je bevrijdt en omhels de toekomst die je geboden wordt.
De oprichters van onze vereniging kiezen voor de kleuren wit en rood als verenigingskleuren.
De kleuren van de Poolse vlag.
Daarbij komt  op de borst de ‘V’ van victorie.

Nog vóór de eerste herdenking in het dorp van het comité Driel-Polen eert de voetbalvereniging, door de keuze van de clubkleuren, al de Poolse bevrijders.
Later wordt er aan het clublogo een parachutist toegevoegd.
En dat beeld is onlosmakelijk verbonden met onze vereniging  RKSV Driel.

Zelfs tot in hoge kringen van de nationale voetbalbond wordt dit ook als bijzonder ervaren.
De Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond, bestede daar in september 2019 uitgebreid aandacht aan.
In een groot artikel over de bijzondere verbondenheid tussen onze vereniging en de Poolse Parachutistenbrigade.
Onder de kop “RKSV Driel zal Poolse bevrijders nooit vergeten” werd uitgebreid verslag gedaan over de verbondenheid tussen de 1e Poolse Onafhankelijke Parachutistenbrigade en onze voetbalvereniging RKSV Driel.
Hierin wordt eerst stil gestaan bij de clubkleuren die bij de oprichting van onze vereniging werden gekozen.

De opmerking verder in dat artikel   citaat…”Veertig jaar later wordt er aan het clublogo een parachutist toegevoegd. Dat beeld beklijft als je bij RKSV Driel op het sportpark rond loopt. Van koffiekopje tot biertap. En van kampioensvlag tot jubileumshirt” einde citaat

Duidelijker is verbondenheid niet weer te geven.
Onze vereniging  R.K.S.V. Driel  staat voor Rooms Katholieke Sport Vereniging Driel. En dus niet alleen voor voetbal.
De jeugd moest duidelijk gemaakt worden dat samen sporten en samen dingen doen het beste medicijn  was om snel weer naar een betere en gezondere toekomst te komen.
Vanwege de bijzondere tijd waarin we ons nu bevinden zijn de grote herdenking van 75 jaar vrijheid afgelast.
Deze bijeenkomst in bescheiden kring gaat wel door en naar onze mening terecht.
Want het ging toen al over jeugd en toekomst.
De toekomst staat niet stil.

Dat toonden onze bevrijders aan in 1945.
Dat toonden Drielse kinderen in 1946 aan met een kerstkaarten actie naar de Poolse bevrijders.
Dat toonden de Poolse militairen aan met hun bijdrage aan de bouw van de vernielde jongensschool dat eerder hun onderdak vormde.
Dat toonde mevrouw Cora Baltussen aan door haar niet aflatende inzet voor de 1e Poolse Onafhankelijke Parachutistenbrigade en hun generaal Stanisław Sosabowski.
Dat de toekomst niet stil heeft gestaan toont onze vereniging RKSV Driel nadrukkelijk aan.
Waar Pastoor Poelman en de oprichters van onze vereniging de jeugd weer een actieve en sportieve toekomst wilde geven, zo zorgden de Poolse veteranen er met hun niet onbelangrijke financiële bijdrage aan de bouw van de nieuw school, ………..er voor dat de jeugd weer toekomst en perspectief kreeg.
En dat alles naast de door hen reeds geleverde prestaties in het oorlogsgeweld in en rond Driel.

75 jaar vrijheid. …………………75 jaar RKSV Driel.
Twee mijlpalen die niet los van elkaar te zien zijn.
Twee mijlpalen die met elkaar verbonden worden in het raamwerk dat we zo dadelijk weer in volle glorie mogen aanschouwen.
Een raamwerk dat symbool stond en staat voor waardering.
Waardering die nu mede door RKSV Driel een nieuw leven krijgt.
Een raamwerk dat weer toekomst krijgt hier in dit informatiecentrum.
Onze vereniging, met haar wit rode hart en beschut door een parachute is in haar 75 jaar bestaan altijd een vast baken en van maatschappelijke waarde geweest binnen onze Drielse gemeenschap
Dit komt mede tot uitdrukking in het  grote aantal jeugdleden van onze vereniging.
Jeugdleden die ook tijdens de jaarlijkse herdenkingen immer aanwezig zijn.
En ook nu niet ontbreken.
Ook hierin toont onze vereniging haar maatschappelijke betrokkenheid en verbondenheid.
Onze maatschappelijke betrokkenheid die mede tot uitdrukking komt in het realiseren van de restauratie van dit unieke glas in lood raam.

75 jaar vrijheid.           75 jaar RKSV Driel.
Een kerstkaarten actie vanuit de jeugd
Een hoopvolle reactie vanuit de Poolse militairen
Een blijvende herinnering in glas.
Gekleurd glas dat met wisselend licht wisselende stemmingen oproept.
Met een weerkaatsing van historie naar toekomst.
Dat is prachtig om te zien.
Dat is best wonderlijk.
En met alles wat is gebeurt en gedaan
En met alles wat ons raakt en verbind, blijf ik en ik neem aan velen met mij:

Omkijken in verwondering en nog steeds met bewondering

Dank voor uw aandacht.
Frans Essers
Namens RKSV Driel