“Polen in Beeld” twittert het verhaal van de Polen van Driel

In dit kroonjaar willen wij u wijzen op “Polen in Beeld”, een initiatief opgericht met de doelstelling om een bijdrage te leveren aan de beeldvorming in Nederland over Polen, het land en de mensen. Dit vindt plaats door het verspreiden van kennis over de Poolse cultuur en geschiedenis.

In aanloop naar de 70ste herdenking vertellen ze met behulp van social media het verhaal van de 1ste Poolse Onafhankelijke Parachutistenbrigade en haar rol bij Operatie Market Garden. In ´real time´ twitteren ze over gebeurtenissen van 70 jaar geleden. Hun Twitterberichten vullen ze op hun website en Facebookpagina aan met achtergrondinformatie.

Ze werken hierbij samen met ons, het Airborne Museum en Studio Vaessen, de makers van de stripserie over Arnhem 1944.

Wilt u het verhaal van de brigade volgen dan kunt u dat doen via:


‘God Bless Montgomery’ op NPO Doc

Naar aanleiding van herdenking Operation Market Garden
Dinsdag 23 september om 22.45 uur op NPO Doc
Tussen 17 en 25 september 1944 vond in Arnhem Operation Market Garden plaats. Tijdens deze veldslag strandden de geallieerden bij de laatste brug, die bij Arnhem, en konden het westen van Nederland dus niet bevrijden. Daardoor kreeg dat gebied later te maken met de hongerwinter. Naar aanleiding van de herdenking van Operation Market Garden zendt NPO Doc de documentaire God Bless Montgomery: de vergeten Polen in de Slag om Arnhem uit.

In september 1944 begint boven Nederland de grootste luchtlandingsoperatie aller tijden. Parachutisten krijgen opdracht de bruggen over de rivieren te veroveren. De Poolse Generaal-Majoor Sosabowski voorziet een ramp, en krijgt gelijk. De Polen landen aan de verkeerde kant van de Rijn. Een poging om de rivier over te steken mislukt. De Slag om Arnhem wordt een bloedbad. God Bless Montgomery vertelt het verhaal van de Poolse parachutisten. Hun rol in de veldslag is altijd onderbelicht gebleven. We horen oud-parachutisten en ooggetuigen, en er wordt een geheime brief van Koningin Wilhelmina uit 1946 onthuld waarin ze voorstelt om de Poolse parachutisten te onderscheiden. Haar verzoek aan de Nederlandse regering is nooit beantwoord. Prins Bernhard reageert in de documentaire op de nieuwe feiten. Als direct gevolg van deze documentaire kreeg de Poolse 1e Onafhankelijke Parachutistenbrigade in 2006 door Koningin Beatrix de hoogste Nederlandse eretekens uitgereikt: de Militaire Willems-Orde voor de brigade en de Bronzen Leeuw postuum voor haar bevelhebber, Stanisław Sosabowski.
NPO Doc is te bekijken op de volgende manieren:
Live stream op het internet: http://www.npodoc.nl
Bij UPC Digital op: kanaal 309
Bij CAIWAY op: kanaal 118
Bij Ziggo op: kanaal 212
Bij Interactieve tv van KPN: kanaal 102
Bij Delta: kanaal 35
NPO Doc maakt deel uit van het documentaireplatform van de publieke omroep met 2Doc op Nederland 2, Radio Doc op Radio 1,


Informatiecentrum

De belangstelling voor de herdenking die wij jaarlijks organiseren blijft groot. Ook gedurende het jaar bezoeken vele belangstellenden de Poolse herkenningspunten in Driel. Regelmatig worden bloemen of herdenkingskaarsen bij de monumenten en het graf van Cora Baltussen geplaatst.

Om aan deze belangstelling verder tegemoet te komen heeft onze Stichting besloten een informatiecentrum in te richten. Het bestuur van de RK Kerk heeft haar medewerking toegezegd dit achter in de kerk op te nemen. In november hebben wij aanvragen naar diverse fondsen gezonden. Samen met particuliere giften hopen wij voldoende middelen te verkrijgen om dit informatie centrum in juli 2014 al voor het publiek open te stellen en in de week van de herdenking officieel te openen.

Het Informatiecentrum Driel-Polen heeft een tweeledig doel.

  • ten eerste moet het bezoekers informatie geven over de 1ste Poolse Onafhankelijke Parachutistenbrigade en haar strijd tijdens de Slag om Arnhem bij het dorp Driel.
  • ten tweede moet het bezoekers ook informeren over de band die na de Tweede Wereldoorlog is ontstaan tussen Driel en de 1ste Poolse Onafhankelijke Parachutistenbrigade die tot uitdrukking komt in de jaarlijkse herdenkingen en het tot stand brengen van het eerherstel in het jaar 2006.

Het tweeledige doel van het Informatiecentrum Driel-Polen zal aan de hand van de volgende zes thema’s worden uiteengezet:

– Polen tijdens de Slag om Arnhem
– Geschiedenis parachutistenbrigade
– Poolse strijd in het dorp Driel
– Driel en de Tweede Wereldoorlog
– Polen krijgen de schuld en Eerherstel
– Herdenkingen van 1946 tot heden

De afbeelding hieronder geeft een kleine impressie van hoe het Informatiecentrum Driel-Polen er qua vorm uit komt te zien. In de loop van de komende maanden zal de inhoud meer gestalte krijgen en zal ook onze website een vergelijkende indeling krijgen.

informatiecentrumVoor het inrichten van dit informatiecentrum is natuurlijk geld nodig. De Stichting Driel-Polen heeft daarvoor enkele subsidieaanvragen ingediend. De subsidie zal naar verwachting echter niet de totaal benodigde financiën bijeen brengen. Daarom doen wij ook een beroep op u als belangstellende of betrokkene! Wilt u een financiële bijdrage leveren aan de totstandkoming van het informatie centrum dan kunt u uw bijdrage storten op onze rekening NL67 RABO 0315113146 t.n.v. Stichting Driel-Polen. De Stichting Driel- Polen is door de Nederlandse Belastingdienst aangemerkt als ANBI, zodat uw gift veelal aftrekbaar zal zijn.


Inauguratie dhr. Baltussen tot Honorair Consul Republiek Polen

installatie_baltussen
Op vrijdag 6 september is de heer Baltussen in het gemeentehuis van Overbetuwe geïnstalleerd als Honorair Consul van de Republiek Polen. De inauguratie gebeurde op voordracht van de Poolse ambassadeur zijne excellentie de heer Dr. J. Borkowski.

Als Honorair Consul van de Republiek Polen in Nederland zal de heer Baltussen naast de contacten die hij als voorzitter van de Stichting Driel-Polen heeft, ernaar streven de relaties met Polen ook op andere terreinen te verstevigen. Dit zal vooral zijn op het gebied van toerisme, ondernemingen en universiteiten. Zijn aanstelling geldt voor de provincies Overijssel, Flevoland en Gelderland.

De inauguratie vond plaats in het gemeentehuis vanwege de bijzondere band van de heer Baltussen als voorzitter van de Stichting Driel-Polen met de gemeente Overbetuwe. Naast familie, vrienden en collega’s zijn aanwezig burgemeester Van Asseldonk en wethouder Koopmans-Jacobs.

(Links op de foto naast dhr Baltussen, de Poolse ambasadeur de heer Dr. J. Borkowski)