Toespraak van de Ambassadeur van de Republiek Polen in Nederland Zijne Excellentie Dr. J. Borkowski
tijdens de opening van het Informatiecentrum: De Polen van Driel
Driel, 18 september 2014

Geachte Burgemeester van Asseldonk,
Geachte Honorair Consul Baltussen,
Dames en heren,
Met veel genoegen geef ik gehoor aan uw wens om vanmiddag de officiële opening van het Informatiecentrum: De Polen van Driel te verrichten. Al geruime tijd was het een wens van zowel de Poolse ambassade als de Stichting Driel-Polen om een dergelijk centrum op te zetten. De belangstelling voor de Slag om Arnhem en de deelname van Poolse soldaten aan de gevechten op Nederlandse bodem neemt de laatste jaren toe. Ongetwijfeld was het keerpunt de formele rehabilitatie van generaal-majoor Sosabowski en zijn soldaten en de uitgereikte hoge Nederlandse onderscheidingen door Konngin Beatrix in 2006. Aan generaal-majoor Sosabowski, postuum de Bronzen Leeuw en aan de brigade de Militaire Willemsorde.
Het is mijn plicht om mijn dank in de eerste plaats over te brengen aan het Bestuur en de vrijwilligers van de Stichting Driel-Polen, die voor vele jaren een belangrijke drijvende kracht zijn achter het koesteren van de nagedachtenis van generaal Sosabowski en zijn brigade. Speciale woorden van dank aan de heer Arno Baltussen, onze Honorair Consul. Wij waarderen ook zeer de actieve bijdrage van de inwoners van het dorp Driel en de hele gemeenschap van Overbetuwe, vandaag vertegenwoordigd door de lokale autoriteiten onder leiding van de heer Van Asseldonk. Tenslotte wil ik graag onze warme woorden van dank richten tot het vfonds en haar directeur de heer Heerts. Wij danken al de instanties die bijgedragen hebben dit project te realiseren.

Dames en Heren,
Dit jaar herdenken wij de 70ste verjaardag van de Slag om Arnhem en het is een goed moment om na te denken over de toekomst. Wij moeten niet de kans voorbij laten gaan het nieuwe informatiecentrum te gebruiken om de Pools-Nederlandse geschiedenis bekend te maken bij degenen die hierover nog niet voldoende zijn geïnformeerd.
De Pools-Nederlandse betrekkingen worden steeds meer aangehaald. Over 2 dagen wordt dit bevestigd, door het bezoek van de President van Polen, de heer Komorowski, die samen Zijne Majesteit de Koning Willem-Alexander, Driel zal bezoeken. Wij hopen van harte dat hun bijeenkomst, die plaatsvindt vier maanden na het bezoek van de Majesteiten de Koning Willem-Alexander en koningin Maxima naar Polen – eerste staatsbezoek in het buitenland – zal dienen als een stimulans voor meer geïnstitutionaliseerde samenwerking tussen Polen en Nederland en een betere zichtbaarheid van Polen in dit land. Onze naties zijn geografisch en cultureel nauw met elkaar verbonden, maar we moeten samenwerken om de banden, verbroken door het IJzeren Gordijn, volledig te herstellen. Laten we gebruik maken van het instrument van onze geschiedenis om een gemeenschappelijke toekomst op te bouwen, en laat de jonge generaties weten dat de banden tussen onze twee landen diep geworteld zijn en onze geschiedenis ook een heroïsche periode kent.

Ik verklaar hierbij het Informatiecentrum: De Polen van Driel geopend.

Hartelijk dank.