Slottoespraak voorzitter Stichting Driel-Polen, dhr. A. Baltussen
Beste Veteranen, weduwen van Veteranen, familie Sosabowski, excelenties, dames en heren

Wij zijn aan het einde gekomen van deze ceremonie waarbij wij u de gisteren door Hare Majesteit de Koningin uitgereikte Militaire Willemsorde aan de 1ste Onafhankelijke Poolse Parachutisten Brigade hebben kunnen tonen. Ook de postuum aan Generaal Majoor Stanislaw Sosabowski postuum toegekende Bronzen Leeuw kon hier aanwezig zijn.

Als voorzitter van de Stichting Driel-Polen wil ik het Ministerie van Defensie bedanken voor de organisatie van de ceremonie
gisteren in Den Haag en het beschikbaar stellen van de middelen die het mogelijk gemaakt hebben dat u veteranen en weduwen in zo grote getalen naar Nederland en ook Driel hebt kunnen komen.

De geschiedenis over de totstandkoming van de onderscheiding van uw Brigade en postuum aan Generaal Majoor Stanislaw
Sosabowski is de laatste dagen in de pers uitvoerig aan de orde geweest. Vanaf deze plaats wil ik graag onderzoeksjournalist Geertjan Lassche en de EO hartelijk danken voor het totstandkomen van de documentaire uitgezonden op 14
september 2004.
In de documentaire wordt de brief van Koningin Wilhelmina uit 1946 met daarin de goedkeuring om een tiental leden van de Sosabowski-brigade te onderscheiden met een koninklijke dapperheidsonderscheiding, getoond.
Deze brief en het interview met Prins Bernhard, waarin hij de wens uitspreekt alsnog de onderscheiding toe te kennen, zijn aanleiding voor de regering om de door de gehele 2e Kamer aangenomen motie tot onderzoek, om alsnog postuum te
onderscheiden, uit te voeren.
Het Kapittel der Militaire Willemsorde krijgt in december 2004 opdracht om onderzoek te doen.
Op 9 december 2005 wordt het besluit van de nederlandse regering, waaraan gisteren officieel invulling is gegeven, bekend gemaakt.

Behalve Geeertjan Lassche en de EO wil ik allen die hebben bijgedragen aan deze documentaire en alles wat daaraan vervolgens is toegevoegd, namens onze stichting hartelijk danken.
Dit alles heeft het mogelijk gemaakt dat wij vandaag hier bij elkaar hebben mogen zijn om de toekenning van de beide dapperheidsonderscheidingen te vieren.

Tot slot van deze ceremonie zullen wij gezamenlijk zingen het lied waarin de Polen aan God vragen om vrijheid, voorspoed en bescherming.

Boze Cos Polske

Na het afmarcheren van de 6e Attack and Assault Brigade met het vaandel nodigen wij u namens het Ministerie van Defensie uit voor een lunch in het sociaal cultureel centrum de Nieuwenhof. De nadruk zal hierbij liggen op het kontakt tussen de veteranen, de weduwen van de veteranen en hun familieleden met de bevolking van Driel.
<< Terug