foto-elisabeth-tuijnmanIn september 1954, de 9de om precies te zijn en tien jaar nadat de manschappen van de 1ste Poolse Onafhankelijke Parachutistenbrigade in Driel landden, werd Generaal Sosabowski ereburger van onze gemeente.
Kort na die septemberdagen van 1944 richtten de bewoners van het dorp Driel een monument op ter nagedachtenis aan de inzet van de Poolse Brigade en kwam het Polen Plein en het Plein Sosabowski.
Maar wat de inwoners van Driel aan den lijve hadden ervaren en wat het boek: “De Polen van Driel” uit 1989 uitgebreid besprak, werd pas in 2006 door de Nederlandse overheid erkend.

Gisteren heeft onze Koningin dan ook het vaandel beloond met de hoogste militaire onderscheiding voor hun dappere inzet, evenals de hoogste onderscheiding voor generaal Sosabowski.
Daar ben ik heel blij mee. Treurig vind ik het dat dat zo lang op zich heeft laten wachten.
Dat een man, die het onhaalbare van de slag om Arnhem voorzag, daarover ook een waarschuwende stem had laten horen, in vergetelheid moest sterven, omdat dat de internationale verhoudingen beter uitkwam, is treurig.

De “gewone” man in Driel begreep dat ook niet.
Zij immers hadden dan ook waargenomen wat er gebeurd was. Herdachten elk jaar de inzet van hun Polen. Mevrouw Cora Baltussen, in die septemberdagen Rode Kruis-verpleegster en later voorzitter van het comité Driel-Polen, zou 60 jaar vechten voor die erkenning van de Nederlandse Overheid.
Korte tijd geleden overleed zij, mocht niet meer meemaken waar zij zo lang voor bezig was geweest.

Ik denk dat het de Nederlandse onderzoeksjournalist Lassche geweest is, die de zaken aan het rollen heeft gebracht.
Zijn naspeuringen en vasthoudendheid resulteerden in de documentaire in 2004 die niemand meer losliet.

De erkenning van de inzet van de 1ste Poolse Parachutistenbrigade onder leiding van generaal Stanislaw Sosabowski werd gisteren een feit.
Dat geeft de vele vrienden van de Poolse veteranen in Driel een gevoel van gerechtigheidheid én vreugde.
Daar sluit ik mij graag bij aan.

Het was mij een grote eer, als burgemeester van onze gemeente Overbetuwe, waar het dorp Driel deel van uitmaakt, de plechtige gebeurtenis gisteren in Den Haag te mogen meemaken.
Maar het hart van de vriendschap tussen Polen en onze gemeente, de dankbaarheid voor hun inzet in de septemberdagen in 1944 ligt hier in Driel.

Beste veteranen, ik hoop dan ook, zolang als dat mogelijk is, u te blijven ontmoeten in dit gedenkwaardige dorp Driel.

Elisabeth Tuijnman, burgemeester Overbetuwe
<< Terug