bronzenleeuw
Tot 1940 kende Nederland slechts twee koninklijke dapperheidsonderscheidingen, te weten de Militaire Willems-Orde en de in 1877 ingestelde Eervolle Vermelding.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog kwam hierin verandering. Zo werd reeds op 11 juni 1940 bij Koninklijk Besluit het Bronzen Kruis ingesteld voor ‘moedig en beleidvol optreden tegenover de vijand’.
Later werden daar nog het Kruis van Verdienste en het Vliegerkruis aan toegevoegd.
Omdat in de praktijk bleek dat er een gat gaapte tussen de toekenningsregels voor de Militaire Willems-Orde en het Bronzen Kruis, nam de regering in Londen in 1944 het besluit nog een dapperheidsonderscheiding in het leven te roepen, en wel de Bronzen Leeuw.
Zij gaf daarmee gevolg aan een wens van koningin Wilhelmina.
De instelling van de Bronzen Leeuw geschiedde bij Koninklijk Besluit van 30 maart 1944.

Artikel 2 van dit Koninklijk Besluit luidt als volgt:
`De Bronzen Leeuw wordt door Ons toegekend aan militairen in dienst van het Koninkrijk der Nederlanden, die zich in den strijd tegenover den vijand door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden hebben onderscheiden.’

Artikel 3 voegt hieraan toe:
`De Bronzen Leeuw kan, om redenen, vermeld in Artikel 2, mede worden toegekend aan: 1. niet-militairen, Nederlander of Nederlandsch onderdaan zijnde; 2. vreemdelingen, indien hun optreden heeft gestrekt ten behoeve van den Nederlandschen staat.

De Bronzen Leeuw, die in de plaats kwam van de Eervolle Vermelding, staat in de rangorde van Nederlandse dapperheidsonderscheidingen op de tweede plaats achter de Militaire Willems-Orde. In totaal is tot op heden aan 1.205 personen een Bronzen Leeuw toegekend, onder wie 336 buitenlanders. De laatste onderscheidingen, drie in getal, werden in 1962 uitgereikt, naar aanleiding van het conflict met Indonesië om Nieuw-Guinea.

Slechts eenmaal is de Bronzen Leeuw aan het vaandel van een eenheid gehecht.
Bij Koninklijk Besluit van 9 mei 1950 werd bepaald dat deze onderscheiding werd toegekend aan het 2ieme en 3ieme Régiment Chasseurs Parachutistes van het Franse leger, vanwege hun bijdrage aan de bevrijding van Nederland in april 1945.