Dankwoord onthulling buste Generaal Sosabowski
Voorzitter Stichting Driel-Polen
18 september 2020

Generaal Grodzki, Burgemeester, dames en heren

In september 2017 werd het 1ste exemplaar van deze buste van Generaal Sosabowski onthuld in Warschau. Ongeveer 3 jaar later staan wij in Driel waar zojuist het 2e exemplaar van de buste onthuld is.
Beiden op historische locaties.

In Warschau op de locatie waar over enkele jaren het vernieuwde Pools Legermuseum zal worden geopend maar tevens nog geen 100 meter verwijdert van de voormalige woning van de generaal.
Hier in Driel tegenover de woning die in september 1944 gedurende ongeveer 5 dagen het  hoofdkwartier van de generaal was.

Het bestuur van de Stichting Driel-Polen is de gemeenteraad zeer dankbaar voor dit initiatief en dankt de Historische Kring Driel voor de suggestie de buste op deze plek te realiseren.

In het kader van het subsidie project van Gelderland Herdenkt worden in samenwerking met de 4 Airborne gemeenten en Liberation Route Europe routes gemarkeerd. Hiermee gaat een reeds geruime tijd bestaande wens van onze stichting in vervulling.

Voor het einde van deze maand start de voorbereiding van het uitwerken van een reeds beschreven route in en rondom Driel. De route zal aansluiten op de zgn. “hiking trail” die LRE door een groot deel van Europa aanbrengt en vanuit Engeland naar Frankrijk loopt en vervolgens via diverse landen in Polen eindigt.

Dit voormalige hoofdkwartier is daarvan in Driel een van de belangrijkste punten.
Het is onze overtuiging dat in de komende jaren veel bezoekers vanuit het Informatiecentrum deze route zullen gebruiken om nog meer informatie te verkrijgen over de bijdrage van de 1ste Poolse Onafhankelijke Parachutistenbrigade aan Operatie Market Garden.

Dank voor uw aandacht