Engelen van Vrede

Deze oorlog heeft de mensen zes jaar van hun leven afgepakt.
Sommigen waren nog tieners
toen hij kwam en hun lot veranderde.

Sommigen wilden hem tegenhouden,
maar hij was te sterk
en zij kwamen nooit terug.

Met de oorlog gingen velen heen,
hun enige schuld was hun geloof.
Daarna nam de oorlog diegenen mee
die hen probeerden te beschermen.

Hij veranderde steden in ruïnes
en het menselijk leven in wanhoop.

Vallende septemberbladeren,
delicaat in de lucht
dwarrelend boven Arnhem,
vertellen het verhaal
van dappere soldaten,
Britten en Polen.

Ze landden met hun parachutes
als Engelen van Vrede
Om de gruwelijkste oorlog ooit te beëindigen
en om vrede te brengen.

De prijs voor hun dapperheid was hoog:
hun bloed en hun leven,
maar het was niet tevergeefs.

Zij blijven in onze harten
omdat hun komst ons lot veranderde.

Amelia Kaczmarek ,2a
Openbaar Gymnasium nr 21 Maria Skłodowska – Curie in Łódź, Polen

<< Terug