Toespraak van de voorzitter van de Stichting Driel-Polen De heer A.J.M. Baltussen
tijdens de herdenking van de bijdrage van de 1ste Poolse Onafhankelijke Parachutistenbrigade aan Operatie Market Garden, 71 jaar geleden

Driel, 19 september 2015

Panie i Panowie
Ladies & Gentlemen
Dames & Heren

Namens de Stichting Driel-Polen heet ik u vanmiddag van harte welkom bij deze herdenking, waar wij stilstaan bij de bijdrage van de 1ste Poolse Onafhankelijke Parachutistenbrigade aan de Slag om Arnhem – 71 jaar geleden.

Een speciaal welkom aan:
De 4 Poolse veteranen uit Engeland Mr. Lenc, Mr. Kubiński, Mr. Staszkiewicz and Mr. Wojciechowski
Ook de weduwen van Poolse veteranen uit Nederland
De Ambassadeur van de Republiek Polen in het Koninkrijk Nederland Zijne Excellentie Dr. Borkowski
De Ambassadeur van Groot Brittannië Z.E. Sir Adams, de ambassadeur van Canada H.E. Mevrouw Nölke en vertegenwoordigers van Amerika
De Commissaris van de Koning in Gelderland, de heer Cornielje
De delegatie van de provincie Lubielski onder leiding van de heer Wasilewski en de delegatie van Poolse politie officieren onder leiding van generaal Schossler.
De vertegenwoordiger van de Brigade Gen. S.F. Sosabowski’s 6 Airborne Brigade – Brigade Generaal Joks
Lt. Gen. Lorimer en de overige leden van het Para Regiment en Kolonel van Eijl namens de Commandant van de Nederlandse Strijdkrachten.
De Burgemeester van de gemeente Overbetuwe, de heer van Asseldonk en zijn partner de heer Diepeveen
De vertegenwoordigers van de familie Soabowski, achterkleinzoon Jeremy Sosabowski en zijn moeder Mevrouw Tomczyk Sosabowska
De vertegenwoordiger van de Britse veteranen, Staff Sgt. Laurie Weeden
Monseigneur Hoogenboom namens de Rooms Katholieke gemeenschap van het aartsbisdom Utrecht
De burgemeesters van de partnergemeenten van de gemeente Overbetuwe
Burgemeester Wernard uit Usingen in Duitsland
Burgemeester Bergmann uit Zulpich in Duitsland
En Boleszkowice in Polen burgemeester de heer Krzywicki
Alle Britse veteranen hier vanmiddag aanwezig

Dames en heren, jongens en meisjes

Ook aan u een hartelijk welkom op deze middag waar wij de bijdrage herdenken van de 1st Poolse Onafhankelijke Parachutistenbrigade aan Operatie Market Garden, 71 jaar geleden.
Jongens en meisjes van het koor en de voetbalvereniging. Wat fantastisch is het dat jullie hier vanmiddag weer met een groep aanwezig zijn om te zingen en ons te helpen tijdens de kranslegging.

Herdenken doen wij omdat Poolse soldaten 71 jaar geleden bij Driel, niet ver hier vandaan, zijn geland om voor onze ouders en/of grootouders te vechten tegen de vijand die toen ons land bezet hield. Zij hebben daarmee een bijdrage geleverd aan de vrijheid die wij nu dagelijks mogen ervaren.
Deze Poolse parachutisten waren aan het begin van die oorlog uit hun land gevlucht of verdreven naar andere landen. Zij wilden na de oorlog graag terug naar hun eigen land. Teruggaan was voor de meeste van deze militairen niet mogelijk. Zij zouden niet met open armen worden ontvangen.

De meeste van deze Poolse militairen zijn na de oorlog in andere landen gaan wonen en hebben daar hun bestaan opgebouwd..
Op de televisie hebben jullie waarschijnlijk de verschrikkelijke beelden gezien van de vele vluchtelingen die dagelijks naar Europa komen. Net als de Poolse parachutisten en hun families ongeveer 75 jaar geleden, zijn ook zij op de vlucht voor een oorlog of verjaagd uit hun dorp of stad.

Als wij herdenken staan wij onder meer stil bij deze gebeurtenissen. Wij doen dit omdat het belangrijk is om te beseffen dat de vrijheid waarin we leven niet vanzelf is gekomen. Wees er bewust van dat anderen zich voor onze vrijheid hebben ingezet en inzetten. Zelfs met gevaar voor eigen leven. Vroeger én ook nu nog.

Voor ons allemaal – maar zeker voor deze veteranen – is het heel speciaal dat jullie vanmiddag 2 liedjes in het pools zingen. Bijzonder is ook dat jullie daarbij begeleid worden door leeftijdsgenoten uit Polen.
Veel succes dadelijk!!