Voorzitter St. Driel-Polen, dhr. A. Baltussen
Panie i Panowie, Ladies & Gentlemen, Dames & Heren

Namens de Stichting Driel-Polen heet ik u vanmiddag van harte welkom bij deze herdenking, waar wij stilstaan bij de bijdrage van de 1ste Poolse Onafhankelijke Parachutistenbrigade aan de Slag om Arnhem – 69 jaar geleden.

Een speciaal welkom aan:
De 7 Poolse veteranen die uit Engeland, Canada, Amerika en Nederland afkomstig zijn.
Ook een speciaal welkom aan Mr. Ford, een piloot die verschillende Poolse veteranen vanuit Engeland naar de droppingszone bij Driel heeft gevlogen.
Ook de weduwen van Poolse veteranen afkomstig uit Polen, Canada en Nederland
De Ambassadeur van de Republiek Polen in het Koninkrijk Nederland Zijne Excellentie Dr. Borkowski
De Ambassadeur van Groot Brittannië en vertegenwoordigers van Amerika en Canada
De Commissaris van de Koning in Gelderland, de heer Cornielje
De Marshall van de provincie Lubielski, de heer Hetman
De Burgemeester van de gemeente Overbetuwe, de heer van Asseldonk
De vertegenwoordiger van de Brigade Gen. S.F. Sosabowski’s 6 Airborne Brigade – Brigade Generaal Joks
De vertegenwoordigers van de familie Soabowski, achterkleinzoon Jeremy Sosabowski en zijn moeder Mevrouw Tomczyk Sosabowska
De vertegenwoordiger van de Britse veteranen, Staff Sgt. Laurie Weeden
De burgemeesters van de partnergemeenten van de gemeente Overbetuwe
Burgemeester Wernar uit Usingen in Duitsland
Burgemeester Bergmann uit Zulpich in Duitsland
En Boleszkowice in Polen dat vertegenwoordigd wordt door Mevrouw Elzbieta Dawid
Alle Britse veteranen hier vanmiddag aanwezig

Jongens en meisjes

Ook aan jullie een hartelijk welkom op deze middag waar wij aandacht schenken aan de bijdrage van de 1st Poolse Onafhankelijke Parachutistenbrigade aan de Slag om Arnhem, 69 jaar geleden.

Meisjes en jongens van het koor. Wat fantastisch is het dat jullie hier vanmiddag weer met een groep aanwezig zijn.
Tijdens de herdenking van onze bevrijding in mei van dit jaar was het thema “vrijheid spreek je af” Een thema om te onthouden!!

Ik ben dit jaar en afgelopen jaren bij jullie op school geweest om wat over de geschiedenis en het herdenken te vertellen. Jullie kunnen je misschien nog herinneren dat ik verteld heb hoe Polen in 1939 bezet werd en veel families gedwongen werden naar het hoge noorden van Rusland te vertrekken. Het verhaal van een van de veteranen die hier vanmiddag aanwezig is heb ik jullie als voorbeeld gegeven. Ik heb jullie daarbij ook een foto van hem laten zien. Probeer tijdens de herdenking of je hem op de eerste rij aan jullie linkerkant ziet zitten en denk terug aan de reis die hij heeft moeten maken om uiteindelijk in september 1944 hier bij Driel gedropt te worden.
Voor de andere Poolse veteranen die op die rij zitten geldt een soortgelijk verhaal.
Voor ons allemaal – maar zeker voor deze veteranen – is het heel speciaal dat jullie vanmiddag 2 liedjes in het pools zingen. Bijzonder is ook dat jullie daarbij begeleid worden door leeftijdsgenoten uit Polen.
Veel succes dadelijk!!

Dames en heren,
Sinds enkele jaren lezen jongeren van de Airborne International Youth Conference een gedicht voor en worden wij bijgestaan door een van deze jongeren voor het voorlezen van de Poolse teksten. Wij zijn hen hiervoor zeer dankbaar. Dit jaar leest Agnieska Kuiatkowska de Poolse teksten voor.