Ambassadeur van Polen, Dr. Jan Borskowski
Geachte Veteranen, Mijnheer de Burgemeester, Excellenties, Dames en Heren,

Vandaag vieren we de negenenzestigste verjaardag van de Slag om Arnhem. We zijn hier om eer te bewijzen aan de bevrijders, generaal Sosabowski en zijn troepen. Ik groet de soldaten van generaal Sosabowski en alle Tweede Wereldoorlogsveteranen die hier vandaag met ons aanwezig zijn.
Het is bemoedigend om de nieuwe generaties te zien die de nagedachtenis koesteren van Generaal Sosabowski en zijn soldaten, en die de heldenmoed van de Poolse parachutisten en de toewijding van de Nederlandse burgers gedenken. De banden die toen gesmeed werden, zijn ontwikkeld tot Pools-Nederlandse vriendschap. Tussen gewone mensen en tussen de twee staten. Daarom geeft het mij zo’n grote voldoening aan de plechtigheid van vandaag deel te nemen.

Geachte Veteranen,
De Eerste Onafhankelijke Parachutistenbrigade onder bevel van generaal Sosabowski heeft een verdiende trotse plaats in de geschiedenis van de Poolse strijdkrachten. Ik breng hulde aan u voor uw onovertroffen moed, vaderlandsliefde en vastberadenheid. U ging een dodelijk gevecht aan om ons allen vrede en democratie te brengen.

Geachte Nederlandse Vrienden,
Ik breng ook hulde aan de burgers van Driel en andere plaatsen waar Polen hebben gevochten. Speciale dank is verschuldigd aan al diegenen die de nagedachtenis van Generaal Sosabowski’s soldaten in Nederland hebben gekoesterd. Het is dankzij u, lieve vrienden, dat ik vandaag het hoofd kan buigen voor de vlag met de oranje sjerp van de Militaire Orde van Koning Willem, ter ere van de helden van Arnhem en andere Nederlandse slagvelden, en in dankbaarheid aan de bewoners van dit land, die voortdurend campagne gevoerd hebben voor de herinnering en de waarheid. Dankzij u wordt de Generaal terecht geëerd. Het is een grote natie die herinnering en rechtvaardigheid koestert.
Polen hebben gevochten “voor uw vrijheid en de onze”. U reageerde met oprechte dankbaarheid en onwrikbare herinnering. Ik dank u hiervoor namens de Poolse regering en de bevolking van Polen.

Dames en Heren,
De derde generatie van hen die in vrede en welvaart leven, gaat een volwassen leven in. Zij hebben geen oorlog gekend, gelukkig niet. Maar ze zien en observeren, aan het voorbeeld van Sosabowski, hoe het lot van de Europese landen met elkaar verweven zijn. En hoe Europeanen elkaar kunnen helpen en aanvullen. Het is in deze tijd van cruciaal belang, wanneer zoveel mensen, zo veel Polen en zo veel Nederlanders, reizen en zich vestigen in heel Europa, dat de jonge generatie immuun blijft voor chauvinisme en vreemdelingenhaat. Vooral in dit land dat van oudsher zo tolerant is. Laten we onthouden dat zoals we met succes samen gevochten hebben, we nu succesvol samen kunnen leven en werken, in een verenigd Europa.
Volgend jaar zullen we de zeventigste verjaardag van de Slag om Arnhem vieren. Ik hoop dat we het kunnen transformeren in een feest van Europese solidariteit. Van open, grenzeloos en tolerant Europa. Europa, dat niet bang is en niet vecht, maar zijn kracht neemt uit samenwerking.
Dank u voor uw aandacht.