Openingswoord van de voorzitter van de Stichting Driel-Polen De heer A.J.M. Baltussen
tijdens de 70e Herdenking van de bijdrage van de 1ste Poolse Onafhankelijke Parachutistenbrigade aan Market Garden
Driel, 20 september 2014

Majesteit
Excellentie de heer Komorowski, President van Polen
Beste veteranen,
Beste Poolse Veteranen en weduwen van Poolse veteranen uit Polen, Canada en Nederland
Excellenties Minister van Defensie, Mevrouw Hennis Plasschaert
Minister van Defensie uit Engeland, de heer Francois
Staats secretarissen uit Polen
Ambassadeurs van Polen, Canada, USA, UK
en Nederland in Polen
Generaals uit Polen, USA, UK en Nederland
Kamerheer in de provincie Gelderland Jonkheer De Wijkerslooth de Weerdesteyn
Commissaris van de Koning in onze provincie de heer Cornielje
De Burgemeester van deze gemeente de heer van Asseldonk
De commandant van de 6e Airborne Brigade – Brigade Generaal Joks
Leden van de familie Sosabowski
De vertegenwoordiger van de Britse veteranen Staff Sgt. Laurie Weeden
De Burgemeesters van de partner gemeenten van Overbetuwe
Alle Britse veteranen die deze middag aanwezig zijn

Namens de Stichting Driel-Polen heet ik u allen van harte welkom bij deze herdenking, waar wij aandacht schenken aan de bijdrage van de 1st Poolse Onafhankelijke Parachutistenbrigade aan Market Garden – 70 jaar geleden.

Dames en heren, jongens en meisjes

Ook aan u een hartelijk welkom op deze middag waar wij aandacht schenken aan de bijdrage van de 1st Poolse Onafhankelijke Parachutistenbrigade aan Market Garden, 70 jaar geleden.
Meisjes en jongens van het koor. Wat fantastisch is het dat jullie hier vanmiddag met een grote groep aanwezig zijn. Het is ook voor jullie heel speciaal hier aanwezig te zijn.

Majesteit, Excellenties, dames en heren
Dit jaar was tijdens de herdenking van onze bevrijding in mei het thema “vrijheid spreek je af” Een thema om te onthouden en om samen aan te werken!!
Als ondertitel is dit jaar gekozen voor wederkerigheid. Dat betekent zoveel als elkaar respecteren.
Dit is een belangrijk kenmerk van een vrije samenleving.
In ons land is dat een vanzelfsprekendheid.
Op televisie of via internet kunnen wij regelmatig constateren dat dit niet overal in de wereld een vanzelfsprekendheid is.

Jongens en meisjes
In het vak naast jullie zitten de Poolse veteranen. In vorige jaren ben ik bij jullie op school geweest om wat over de geschiedenis en het herdenken te vertellen. Jullie kunnen je misschien nog herinneren dat ik verteld heb hoe Polen in 1939 bezet werd en veel families gedwongen werden naar het hoge noorden van Rusland te vertrekken. Voor hen bestond toen geen vrije samenleving.
Ik heb toen verteld over de lange reizen die velen van de Poolse veteranen hebben moeten maken om uiteindelijk in september 1944 hier bij Driel gedropt te worden. In veel gevallen konden zij na de oorlog niet meer naar hun land en families terug.
Probeer tijdens de herdenking je eens voor te stellen wat dit voor jou zou betekenen en wat een vrije samenleving voor jullie betekent.
Voor ons allemaal – maar zeker voor deze veteranen – is het heel speciaal dat jullie vanmiddag 2 liedjes in het pools zingen. Bijzonder is ook dat jullie daarbij begeleid worden door leeftijdsgenoten uit Polen.
Veel succes dadelijk!!

Majesteit, Excellenties, dames en heren,
Sinds enkele jaren staat een jongere van de Airborne International Youth Conference mij bij met het voorlezen van de Poolse teksten.
Dit jaar leest Dorota Korzyk de Poolse teksten voor.