Voorzitter St. Driel-Polen, dhr. A. Baltussen
Dames & Heren

Namens de Stichting Driel-Polen heet ik u hartelijk welkom bij deze herdenking. Vanmiddag geven wij special aandacht aan de bijdrage van de 1st Poolse Onafhankelijke Parachutisten Brigade aan de Slag om Arnhem – 68 jaar geleden.
Een special welkom aan

De 8 Poolse Veteranen, die wederom naar Driel zijn gereisd vanuit Polen, Engeland, Amerika en Nederland en de heer Ford, een piloot die een groep Poolse soldaten vanuit het door hem bestuurde vliegtuig kort bij Driel gedropt heeft.
Ook een welkom aan de weduwen van de Poolse veteranen uit Polen, Engeland en Nederland
De staatssecretaris van buitenlandse zaken van de Republiek Polen, Zijn Excellentie Professor Janusz Cisek
De ambassadeur van de Republiek Polen Zijne Excellentie de heer Borkowski
De ambassadeur van Engeland en vertegenwoordigers van de regering van Amerika en Canada
De vertegenwoordiger van de Commissaris van de Koningin , de heer Markink
De burgemeester van deze gemeente Mevrouw Tuijnman
De vertegenwoordiger van de 6e Airborne Brigade – Brig. Gen. S.F. Sosabowski uit Krakau, Major Ciborowski
De vertegenwoordiger van de familie Sosabowski, de heer Jeremy Sosabowski
De vertegenwoordiger van de Engelse veteranen, Lt. Colonel David Russell
De burgemeesters van de partner gemeenten van Overbetuwe
Mr. Wernard uit Usingen in Duitsland
Mr. Bergmann uit Zulpich in Germany
En uit Boleszkowice in Polen, gemeenteraadslid Mevrowu Zacharska

En alle Engelse veteranen die deze middag aanwezig zijn
Dames en heren, jongens en meisjes

Ook aan u een hartelijk welkom op deze middag waar wij aandacht schenken aan de bijdrage van de 1st Poolse Onafhankelijke Parachutisten Brigade aan de Slag om Arnhem, 68 jaar geleden.

Op 9 mei van dit jaar, de 120ste geboortedag van generaal Stanislaw Franciszek Sosabowksi, heeft de senaat van de Republiek Polen de maand september 2012 uitgeroepen tot zijn herdenkingsmaand.
Aan het einde van het betreffende besluit staat:
“dit besluit is genomen om de verdiensten van een van de beste Poolse bevelhebbers uit de periode van de Tweede Wereldoorlog te gedenken en een eerbetoon te brengen aan de generaal, zijn mannen uit de 1ste Poolse Onafhankelijke Parachutisten Brigade en de daaraan gelieerde Cichociemni-parachutisten. Het besluit is tevens bedoeld als blijk van waardering en een dankbetuiging aan de autoriteiten en inwoners van het Koninkrijk der Nederlanden voor de waardige herdenking van generaal Sosabowski en zijn manschappen.” Einde citaat

Vandaag zijn wij weer bijeen om de bijdrage van deze generaal en zijn Brigade aan de Slag om Arnhem te gedenken.

Meisjes en jongens van het koor. Wat fantastisch is het dat jullie hier vanmiddag weer met een groep aanwezig zijn.
Tijdens de herdenking van onze bevrijding in mei van dit jaar was het thema “vrijheid geef je door”
Met de aanwezigheid van jullie en al de kinderen uit Driel die jullie sinds de eerste herdenking in 1946 zijn voorgegaan, is hier aan bijgedragen. “Vrijheid geef je door”!!!!!!!!!!!!!!!

Ik ben bij jullie op school geweest om wat over de geschiedenis en het herdenken te vertellen. Jullie kunnen je misschien nog herinneren dat ik verteld heb hoe Polen in 1939 bezet werd en veel families gedwongen werden naar het hoge noorden van Rusland te vertrekken. Het verhaal van een van de veteranen die hier vanmiddag aanwezig is heb ik jullie als voorbeeld verteld. Ik heb jullie daarbij ook een foto van hem laten zien. Probeer tijdens de herdenking of je hem op de eerste rij aan jullie linkerkant ziet zitten en denk terug aan de reis die hij heeft moeten maken om uiteindelijk in september 1944 hier bij Driel gedropt te worden. Voor de andere Poolse veteranen die op die rij zitten geldt een soortgelijk verhaal.
Voor ons allemaal maar zeker voor deze veteranen is het heel speciaal dat jullie vanmiddag 2 liedjes in het pools zingen. Bijzonder is ook dat jullie daarbij begeleid worden door leeftijdsgenoten uit Polen.
Veel succes dadelijk!!

Dames en heren,
Sinds enkele jaren lezen jongeren van de Airborne International Youth Conference een gedicht voor en worden wij bijgestaan door een van deze jongeren voor het voorlezen van de Poolse teksten. Wij zijn hen hiervoor zeer dankbaar. Dit jaar leest Adriana Korzeniowska de poolse teksten voor.

Zo dadelijk zal het jeugdkoor, begeleid door het orkest met leeftijdsgenoten uit Krakau – Promyki Krakowa, voor ons zingen in het Pools “Pienkna nasza Polska cała” dat vertaald kan worden als “ons mooie Polen”