Toespraak voorzitter St. Driel-Polen, dhr. A. Baltussen
Ladies & Gentlemen,
On behalf of the Driel-Polen Foundation I would like to welcome you all to this commemoration, where we give special attention to the contribution of the 1st Polish Independent Parachute Brigade to the Battle of Arnhem – 67 years ago.

A special word of welcome to
The 8 Polish Veterans, who could make the way to Driel from their home in Great Britain, USA and the Netherlands and Mr. Ford a pilot who dropped several of the veterans near Driel.
also to the widows of Polish veterans one of whom has come from Poland and three from the Netherlands
The Ambassador of the Republic of Poland His Excellency Mr. Stańczyk
The Ambassador of Great Britain and representatives from the United States of America and Canada
The Queen’s Commissioner of our province Mr. Cornielje
The Mayoress of this municipality Mrs. Tuijnman
The Representative of the Brig. Gen. S.F. Sosabowski’s 6 Airborne Brigade – Colonel Piekarski
The representative of the Sosabowski family Mr. Jeremy Sosabowski and his partner Bettina Beinhoff
George Cholewczynski, author of several books related to general Sosabowski and his Brigade
The representative of the British veterans Captain Wilkinson
The Mayors of the partner municipalities of Overbetuwe in Germany as well as Poland Mr. Wernard from Usingen in Germany and Mr. Bergmann from Zulpich in Germany and from Boleszkowice in Poland Mr. Krzywicki
All the British veterans present this afternoon

Dames en heren, jongens en meisjes
Ook aan u een hartelijk welkom op deze middag waar wij aandacht schenken aan de bijdrage van de 1st Poolse Onafhankelijke Parachutisten Brigade aan de Slag om Arnhem, 67 jaar geleden. Speciaal ook aan jullie jongens en meisjes van het koor. Jullie zullen samen met de groep Promiky Krakowa 2 Poolse en 1 Nederlands lied voor ons zingen.

Het afgelopen jaar zijn vele veteranen en Airborne vrienden ons ontvallen. In ons bestuur hebben wij afscheid moeten nemen van onze secretaris, Luit Veenhuizen.

De Poolse veteranen die hier aanwezig zijn hebben een ding gemeen. Zij zijn allemaal lid geweest van de 1ste Poolse Onafhankelijke Parachutisten Brigade.
Hoe zij zich bij deze brigade aangesloten hebben is zeer verschillend.
Na de bezetting van Polen in 1939 zijn vele gezinnen gedeporteerd naar het noorden van Rusland, veelal Siberië.
In 1941 kregen zij de mogelijkheid terug te keren of zich aan te sluiten bij het poolse leger. Veel jongeren zijn toen niet bij hun ouders gebleven maar zijn via het toenmalige Perzië, noordelijke landen van Afrika, Italië, Frankrijk of in enkele gevallen per boot via Noord of Zuid Amerika in Engeland aangekomen. Allen met hetzelfde doel: zich inzetten voor de bevrijding van hun vaderland.
Helaas is het in 1944 niet zover gekomen.
De brigade werd onderdeel van de First Airborne Division en als onderdeel van de plannen zijn zij op 21 september aan de rand van dit mooie dorp Driel gedropt.

Het zijn deze verhalen en de inzet van de dappere strijders van de 1ste Poolse Onafhankelijke Parachutisten Brigade die het noodzakelijk maken te blijven herdenken en het belang daarvan aan volgende generaties door te geven.
In dit dorp hebben daarom pleinen en een straat de namen die herinneren aan die dagen in 1944. Dit monument en het memorial appael voor generaal Sosabowski nemen een prominente plaats in.
Als de veteranen hier niet meer vertegenwoordigd kunnen zijn, zullen wij dagelijks eraan herinnerd worden waarom Polen en dit dorp Driel “verbonden zijn door vriendschap en dankbaarheid”.

Vanaf de eerste herdenking in 1946 hebben de jongeren tijdens de herdenkingen in Driel een belangrijke plaats ingenomen.
Sinds enkele jaren lezen jongeren van de Airborne International Youth Conference een gedicht voor en vanaf vorig jaar worden wij bijgestaan door een van deze jongeren voor het voorlezen van de Poolse teksten. Dit jaar is dit Konrad Stepnik die de poolse teksten zal voorlezen. Een samenwerking die hopelijk nog lang zal voortduren.

Jaar in jaar uit mogen wij rekenen op de aanwezigheid van een jeugdkoor bestaande uit kinderen van de 3 basisscholen in Driel. Sinds vele jaren worden zij muzikaal begeleid door het orkest met leeftijdsgenoten uit Krakau – Promyki Krakowa.
Zo dadelijk zullen zij voor ons zingen in het Pools “Pienkna nasza Polska cala” dat vertaald kan worden als “ons mooie Polen”