Toespraak voorzitter St. Driel-Polen, dhr. A. Baltussen
Panie i Panowie Ladies & Gentlemen Dames & Heren

On behalf of the Driel-Polen Foundation I would like to welcome you all to this commemoration, where we give special attention to the contribution of the 1st Polish Independent Parachute Brigade to the Battle of Arnhem – 66 years ago.

A special word of welcome to
The 9 Polish Veterans, who could make the way to Driel from their home in Great Britain, Canada, USA and the Netherlands
also to the widows of Polish veterans one of whom has come from Canada, one from Poland and two from the Netherlands
The Ambassador of the Republic of Poland His Excellency Mr. Stańczyk
Mr. Jacek Saryusz-Wolski, Member of the European Parliament for Poland and Member of the Foreign Affairs Committee in the European Parliament
The Ambassador of Great Britain and representatives from the United States of America and Canada
The Queen’s Commissioner of our province Mr. Cornielje
The Mayoress of this municipality Mrs. Tuijnman
The Commander of the Brig. Gen. S.F. Sosabowski’s 6 Airborne Brigade – Brigade General Knap
The representative of the Sosabowski family Mrs. Slawa Tomczyk – Sosabowska
George Cholewczynski, author of several books related to general Sosabowski and his Brigade
The representative of the British veterans Mr. Wilkinson
The Mayors of the partner municipalities of Overbetuwe in Germany as well as Poland
Mr. Wernard from Usingen in Germany and
Mrs. Wallraff from Zulpich in Germany
and from Boleszkowice in Poland Mr. Wozniak
All the British veterans present this afternoon

Dames en heren, jongens en meisjes
Ook aan u een hartelijk welkom op deze middag waar wij aandacht schenken aan de bijdrage van de 1st Poolse Onafhankelijke Parachutisten Brigade aan de Slag om Arnhem, 66 jaar geleden.

Vorig jaar waren 16 Poolse veteranen aanwezig om de herdenking bij te wonen. Gezien de leeftijd een ongekend hoog aantal. Dit jaar 9 veteranen. Wederom een groot aantal, zeker als wij in ogenschouw nemen dat nog ongeveer 90 veteranen van de 1ste Poolse Onafhankelijke Parachutisten Brigade in leven zijn en allen bijna 90 jaar of ouder zijn.
Al in 1945 keerden zij terug naar Driel om hun omgekomen kameraden te bezoeken en de gevolgen van de hevige strijd waarin zij verwikkelend hadden gezeten te aanschouwen. Ieder jaar daarna zijn enkelen van hen in de september dagen op bezoek geweest.
De toenemende belangstelling van hun landgenoten en de jongeren moet hen goed doen.
Na de kranslegging zullen jongeren die deelnemen aan de Arnhem International Youth Conference een gedicht voorlezen dat door een van de soldaten van de Brigade in de jaren direct na de oorlog is geschreven. Aan het einde van het gedicht zegt hij: “Naarmate wij ouder worden dromen wij van een reeks van verdere gedenkdagen”.

Nu kunnen deze veteranen nog getuige zijn van hoe wij herdenken en de enorme belangstelling die hiervoor bestaat. Gezien de deelname en aanwezigheid van jongeren kunnen zij ervan overtuigd zijn dat het herdenken niet zomaar zal stoppen. Intussen hopen wij dat zij nog enkele jaren tijdens deze dagen in ons midden kunnen zijn.
In het kader van het thema – Education: ‘A weapon for peace’ hebben ongeveer 90 jongeren de afgelopen dagen deelgenomen aan de van de Arnhem International Youth Conference. Jongeren uit 14 landen. Uit Polen 23 jongeren, afkomstig uit diverse delen van dit land. Deze conferentie dient een steeds belangrijkere plaats te verkrijgen bij het herdenken in deze regio.

Vanaf de eerste herdenking in 1946 hebben de jongeren tijdens de herdenkingen in Driel een belangrijke plaats ingenomen. Ook dit jaar mogen wij weer rekenen op de aanwezigheid van een jeugdkoor bestaande uit kinderen van de 3 basisscholen in Driel. Sinds vele jaren worden zij muzikaal begeleid door het orkest met leeftijdsgenoten uit Krakau – Promyki Krakowa.
Zo dadelijk zullen zij voor ons zingen in het Pools “Pienkna nasza Polska cała” dat vertaald kan worden als “ons mooie Polen”