Toespraak voorzitter St. Driel-Polen, dhr. A. Baltussen
Panie i Panowie, Ladies & Gentlemen, Dames & Heren

On behalf of the Driel-Polen Foundation I would like to welcome you all to this commemoration, where we give special attention to the contribution of the 1st Polish Independent Parachute Brigade to the Battle of Arnhem – 65 years ago.

A special word of welcome to

The 16 Polish Veterans, who could make the way to Driel from their home in Poland, Great Britain, Canada, USA and the Netherlands and Mr Ford the pilot who flew some of them in September 1944 to Driel
also to the widows of Polish veterans one of whom has come from Canada, three from Poland and a few from the Netherlands
Your Excellency Prime Minister Balkenende and Your Excellency Prime Minister Tusk, a warm welcome to Driel. It is very much appreciated that you could make the time available to be with us this afternoon
the Right Honorable Bob Ainsworth Secretary of State for Defence of Great Britain and Mrs Ainsworth
The Ambassadors of the Republic of Poland, Great Britain and representatives from the United States of America and Canada
The Queen’s Commissioner for our province Mr. Cornielje
The Mayor of this municipality Mrs. Tuijnman
The Deputy Commander of the Sixth Polish Air Assault Brigade Colonel Piekarski
All the members of the Sosabowski family
The representative of the British veterans Sir James Cleminson and Lady Cleminson
The Mayors of the partner municipalities of Overbetuwe in Germany as well as Poland Mr. Drexelius from Usingen in Germany and Mrs. Gerdeman from Zulpich in Germany and from Boleszkowice in Poland Mr. Wozniak
All the British veterans present this afternoon

Dames en heren, jongens en meisjes

Ook aan u een hartelijk welkom op deze middag waar wij aandacht schenken aan de bijdrage van de 1st Poolse Onafhankelijke Parachutisten Brigade aan de Slag om Arnhem, 65 jaar geleden.

U allen kent de spreuk van Martin Luther King “I had a dream”.
In haar strijd om generaal Sosabowski en zijn Brigade een plaats in de geschiedenis te geven die hen toekomt, was een van de dromen van Cora Baltussen, dat dit stuk geschiedenis in Polen een grote bekendheid zou gaan genieten.
Vandaag zijn wij allen getuigen van het effect dat zijn eerherstel In Nederland te weeg heeft gebracht.

De uitreiking in Den Haag in mei 2006 van de Militaire Willemsorde aan de opvolgers van de 1st Poolse Onafhankelijke Parachutisten Brigade en de Bronzen Leeuw postuum aan de kleinzonen van generaal Sosabowski ligt bij ons allen nog vers in het geheugen.

In september 2006 hebben zijn medestrijders, de britse veteranen van Arnhem, het monument dat hier voor ons staat, opgericht als blijk van hun grote bewondering voor een bezielende bevelhebber, een onbevreesde strijder voor de vrijheid en een grote poolse held. De plaquette met een duidelijke toelichting van de daden van de generaal en zijn Brigade en van de aan hem verrichte schade, is het jaar daarna aangebracht.

Door de documentaire, Honor Generała, van de Poolse journaliste Joanna Pieciukiewicz is de geschiedenis van Generaal Sosabowski en zijn brigade vanaf juni 2008 in Polen uitgebreid op de televisie verschenen. Vorig jaar hebben wij tijdens deze herdenking de effecten daarvan reeds kunnen zien.
Dit jaar wordt de vasthoudendheid van de Drielse bevolking om vanaf 1946 jaarlijks de leden van de 1ste Poolse Onafhankelijke Parachutisten Brigade te verwelkomen en samen met hun de omgekomen medestrijders te herdenken, bekroond met de aanwezigheid van Minister President Tusk, Minister President Balkenende en vele Polen woonachtig in Nederland, omringende landen en uiteraard ook Polen die speciaal vanuit Polen hier naar toe zijn gekomen.

De 17 veteranen, hier vandaag aanwezig, zijn getuige van de grote belangstelling. Dit zal hen de zekerheid geven dat de geschiedenis van hun Generaal en Brigade niet verloren zal gaan.
Jongeren in Polen kunnen de nagedachtenis samen met jongeren uit Nederland, Engeland, Duitsland en vele ander landen voort laten bestaan door middel van jaarlijkse deelname aan de Airborne International Youth Conference.
Ik hoop dat samen met de vele kontakten die in Driel en de gemeente Overbetuwe reeds bestaan, de onverbrekelijke band tussen Polen en Nederlanders zo zal blijven voortbestaan.