Gedicht “Surge Polonia” van Tadeusz S. Roy-Rojewski
voorgelezen door 3 deelnemers aan de Airborne International Youth Conference aan het eind van de kranslegging
Pools David Polański
Engels Brianna Horton (Canada)
Nederlands Marjolijn Hulsbos

POLEN, VERRIJS!

(Bij de twintigste gedenkdag van de Slag om Arnhem)

Vlakten oneindige velden zijn in mist gebonden,
De brug priemt zijn langwerpige boog in de horizon,
De rivier doorsnijdt de grenzen in ongemoeide vlucht –
Onwetend dat haar vrijheid een wandaad zal zijn,
Dat ze haar willen beteugelen, een wachter zullen opstellen,
Wacht am Rhein zullen schreeuwen, misleid door een leugen,
Meesters van onzuivere slagen, voortdurend op vreemde drempels,
Ze zullen de armen van het kruis breken, God verminken –
Tot de rechters samenkomen en hen voor het gerecht brengen,
Hen dwingen genade te zoeken op hun boetepad.

Arnhem verbindt de geografie en de geschiedenis,
Het heeft een beladen klank en geeft een richting aan,
Toont uitgestrekte velden als achtergrond in het landschap
Voor begraafplaatsen, die het in september steeds waardig aankleedt.
In Nederland stelt men een wat andere wachter op
De jeugd wordt gevraagd bloemen op de graven te leggen,
De gebeurtenissen te gedenken van die sprong,
Die Europa vrijheid bracht, en de standvastige leus:
POLEN, VERRIJS!

Die kinderen, hun jeugd, de oprechte bloemenhulde
Zijn een levende erfenis, een onuitputtelijke schat:
De doorgang van de Rijn, plankier voor de geschiedenis,
Is in handen van een onbevangen kind, niet een geroemd ridder.

(Vertaald uit het Pools door Klaas Seinhorst – Amsterdam 2009)