Toespraak vz. Stichting Driel-Polen, dhr. A. Baltussen
Panie i Panowie
Ladies & Gentlemen
Dames & Heren

On behalf of the Driel-Polen Foundation I would like to welcome you all to this commemoration, where we give special attention to the contribution of the 1st Polish Independent Parachute Brigade to the battle of Arnhem – 64 years ago.

A special word of welcome to

The Polish Veterans, who could make the way from their home to Driel
Mr. Jaroch
Mr. Dimbinski
Mr. Kowalczyk
Mr. Staskiewicz
Mr. Oleszczuk
Mr. Alexander
and also to the widows of Polish veterans one of whom has come from Canada and three from Poland and a few from the Netherlands

The Queen’s Commissioner for our province Mr. Cornielje
The Ambassador of the Republic of Poland His Excellency Mr. Stańczyk & Mrs. Stanczyk
The Ambassadors of Great Britain and representatives from the United States of America and Canada
The Mayor of this municipality Mrs. Tuijnman
The Commander of the Sixth Polish Air Assault Brigade General Knap
All the members of the Sosabowski family
The representative of the British veterans Brigadier Dauncey and Mrs. Dauncey
On behalf of the Royal Air Force Air Commodore and Mrs. Oborn
The Mayors of the partner municipalities of Overbetuwe in Germany as well as Poland
Mr. Drexelius from Usingen in Germany and
Mrs. Gerdeman from Zulpich in Germany
and from Boleszkowice in Poland Mr. Wozniak
All the British veterans present this afternoon

Dames en heren, jongens en meisjes

Ook aan u een hartelijk welkom op deze middag waar wij aandacht schenken aan de bijdrage van de 1st Poolse Onafhankelijke Parachutisten Brigade aan de Slag om Arnhem, 64 jaar geleden.

Een jaar geleden nam de Poolse journaliste Joanna Pieciukiewicz contact op met een collega in Nederland via de website Polonia.nl. Zij wilde nadere informatie over de toekenning van de Militaire Willemsorde en de Bronzen Leeuw aan de opvolgers van de 1ste Poolse Onafhankelijke Parachutisten Brigade respectievelijk generaal Stanislaw Sosabowski. De achtergrond was dat zij een documentaire wilde samenstellen over de inzet van Nederlanders voor haar landgenoten, terwijl over hun inzet tijdens de september dagen van 1944 in haar eigen vaderland nauwelijks iets bekend was.

Haar werd geadviseerd direct naar Nederland te komen om de herdenking aan het einde van die week bij te wonen.
Zoals zij zelf vertelde, stond zij perplex over de betrokkenheid van Driel bij Polen.

In november 2007 is zij samen met een camera ploeg terug geweest en heeft zij vele opnames gemaakt en direct betrokkenen geïnterviewd.
De première en uizending van haar documentaire vond in juni jongstleden plaats via de poolse Wereldomroep – TV Polonia. Dat de uitzending door vele Polen is bekeken is inmiddels duidelijk. De belangstelling voor de geschiedenis maar ook voor deze herdenking is in Polen toegenomen.

Als voorbeeld wil ik noemen de aanwezigheid van ongeveer 50 Polen uit Trzciñsko Zdrój tezamen met belangstellenden uit de gemeente Graft-De Rijp waarmee zij een jumelage hebben. Later vanmiddag zal nog een koor uit de omgeving van Cracow arriveren, die voordat zij vanuit Brussel naar Polen terug reizen, nog even Driel zullen aandoen.

De betreffende documentaire is gisterenmiddag door de Poolse ambassade in Den Haag aan genodigden gepresenteerd en zal vanmiddag om 5 uur in de Oldenburg worden vertoond.

De opnames die van deze herdenking worden gemaakt zullen in de komende dagen in Polen via televisie worden uitgezonden.

Een van de idealen van Cora Baltussen was het verspreiden in Polen van de geschiedenis van de 1ste Poolse Onafhankelijke Parachutisten Brigade en generaal Stanislaw Sosabowski. Tijdens haar leven verliep dit zeer geleidelijk. Zij heeft waarschijnlijk nooit kunnen vermoeden dat deze geschiedenis zo kort na haar overlijden alsnog snel zou worden verspreid.
Wij zijn ervan overtuigd dat in de komende jaren de belangstelling vanuit Polen zal toenemen en willen hier ook graag gehoor aan geven.