TEN AFSCHEID VAN GENERAAL SOSABOWSKI

Dit was uw laatste sprong, generaal.
De wind greep u en trok u naar buiten.
En beslist — u sprong fenomenaal,
Als wilde uw geestdrift zich uiten.

Met een klap ontspon zich een levensdraad
In de parachute, een reeds ondienstig schild.
Achter u stapelt een wijdte zich op,
Vóór u een doel zo helder als glas.

Een luchtstroom klieft het valscherm uiteen
En spant daarin iedere zoom.
Bundels touwen schieten met kracht
Uit uw hoofd, hals en schouders omhoog.

U zonk neer in de donkerstille nacht
En dreef af naar de rand van uw weilanden,
Om eindelijk een kostbare, langverwachte
Klomp aarde te koesteren in uw handen.

Over ongebaande paden toog u naar Warschau,
Langs de kortste van alle wegen
Verheugd dat de stad er nog was, niet teloorging…
Als met vleugels gegord aan uw benen.

Eugeniusz Romiszewski – Londen 1967

Generaal Stanisław Sosabowski overleed in Londen op 25 september 1967.
Zijn as werd bijgezet op begraafplaats Powązki in Warschau op 14 oktober 1967.
(Vertaald uit het Pools door Klaas Seinhorst – Amsterdam 2007)
– Voorgedragen door Mike Bos.