Toen dr. Hal Sosabowski het Sosabowski Monument in 2006 onthulde, werd hij geïntroduceerd door Sir Brian Urquhart. Tijdens de voorbereidingen van de ‘Battle of Arnhem’ was Brian Urquhart, Browning’s ‘Intelligence Officer’
Op 12 september waarschuwde hij Browning voor de aanwezigheid van twee Duitse Panzer Divisies tussen Zutphen en Arnhem. Hij vertelde hem dat het van essentieel belang en nog niet te laat was om de plannen aan deze nieuwe dreiging aan te passen. Browning wilde niet luisteren.
Later begeleidde Urquhart Browning naar Nijmegen, waar Browning tijdens de Valburg Conferentie, Generaal Sosabowski’s advies (onderzoek heeft later uitgewezen dat dit de laatste kans was op een goede afloop) in de wind sloeg.

Na de oorlog werd Sir Brian Onder-Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, één van de machtigste en meest invloedrijke mensen in de wereld. Hij is de laatste nog in leven zijnde veteraan die een verantwoordelijke positie had in de Slag om Arnhem, en die aanwezig was bij de hierboven genoemde gebeurtenissen.
Ik zou nu een paar zinnen willen aanhalen uit Urquhart’s toespraak van vorig jaar:

“Ik wist tot 2004 niet, dat Generaal Browning, met medeweten van Generaal Montgomery, de oorzaak was van het ontslag van Generaal Sosabowski na de Slag om Arnhem. Ze hadden overal hun grove kritiek op de Generaal en zijn Brigade laten horen. Zou er al iets op hun aan te merken zijn geweest dan was het zeker niet gebrek aan moed en vechtlust. Ik denk dat de enige juiste conclusie is dat Generaal Sosabowski’s ontslag beschamend is geweest en een grote rechterlijke dwaling.

De conclusie van een onderzoek is, dat de aantijgingen, die niet bewezen konden worden, gedaan zijn om de schuld van het spectaculaire mislukken van de Slag om Arnhem aan een ander te geven, en dat er in de hoofden van Browning en Montgomery, bewust of onbewust de wens ontstond een zondebok te zoeken en daar gebruikten ze de Polen voor. Ik moet toegeven dat dit een gerechtvaardigde maar beschamende conclusie voor ons Britten, is.”

Ik en veel Arnhem-veteranen zijn het eens met deze conclusie. Door het plaatsen van dit monument hebben wij ons geloof in Generaal Sosabowski wederom bevestigd en tonen wij onze dankbaarheid voor de kundigheid van onze kameraden van de ‘1st Independent ‘Polish Brigade’ en voor hun moed waarmee ze de overlevenden van onze Divisie over de rivier hielpen ontsnappen.
Ik wil nu heel graag de heer Michael Sosabowski vragen de bronzen gedenkplaat van het Sosabowski Monument te onthullen.