Gedicht voorgedragen door Michiel Overwater, deelnemer aan de Internationale Jongeren Conferentie.

 
Jan Zbigniew Raschke

Rivieroversteek
(Een poging de Rijn bij Arnhem te bedwingen op 23 september 1944, tussen 3 en 6 uur)

In herinnering aan Luitenant Wacław Jaworski

Wacław! – schreeuwde ik
Een keer, dan een tweede, een derde keer.
Wacław! Ben je er nog,
in deze hel van vuur,
chaos en herrie
en regen van granaten …
in deze doodscarrousel,
in het inferno van Arnhem …?

Wacław!- Zeg iets!
Geef mij een teken van leven …
Maar, hij bleef stil …
zijn hand in het water
alsof hij nog roeide
door de roodgekleurde kilte van de morgen
Maar, hij bleef stil …
slechts een paar druppels bloed
verdonkerde zijn voorhoofd
bij het brekende licht
van de nieuwe dag.

Het vlot, half overspoeld
door de donkere wateren,
getroffen door de waanzin
van oorlog en gruwel
gleed in een halve cirkel
naar de oever …

Door de hemel heen
inktzwart met flitsen van bommen
verschijnt het eerste morgenlicht, traag,
in zijn eigen strijd met de machten van de duisternis …
Het vlot, omarmd door de dood op de rivier,
ligt roerloos aan de andere kant,
de kant van de gevallenen en de wanhoop …
Het morgenlicht zal vol pijn hen bestrijken
het morgenlicht zal hoop de anderen geven
En hij – voor hem geen morgenlicht
slechts de drempel van de dood, zijn oversteek.

Tijdens herdenking op 20 september 2008 voorgedragen door Michiel Overwater, deelnemer aan de Internationale Jongeren Conferentie