Home2020 – 76. uroczystości rocznicowe, Plac Polski, 2020