14 listopada 1941 pułkownik Sosabowski złożył wizytę generałowi Frederickowi A.M. Browiningowi – dowódcy brytyjskich wojsk spadochronowych oraz, od 1944 roku, dowódcy 1 Korpusu Powietrznego.
Podczas rewizyty generała Browninga 17 maja 1943 r. w 1 Samodzielnej Brygadzie Spadochronowej, Browning złożył Sosabowskiemu propozycję w obecności jego adiutanta i tłumacza Dyrdy, która dotąd nie miała precedensu w armii angielskiej: pod dowództwem Sosabowskiego powstałaby mieszana brytyjsko-polska dywizja lotnicza, w wyniku czego Sosabowskiemu nadano by wówczas rangę generała angielskiego.

Ku wielkiemu zaskoczeniu Browninga, Sosabowski nie przyjął tej bardzo kuszącej propozycji. Od tamtej chwili stosunki między pułkownikiem Sosabowskim, a generałem Browningiem ochłodziły się.

1 Samodzielna Brygada Spadochronowa nie stanowiła części 1 Korpusu w Anglii. Od momentu założenia brygada była do dyspozycji Naczelnego Wodza Polskich Sil Zbrojnych i miała zostać wykorzystana do wsparcia powstania powszechnego w Polsce. Niestety – jak uczy historia – nigdy nie dotarła tak daleko.

Gdy generał Kazimierz Sosnkowski, po śmierci generała Sikorskiego pod Gibraltarem, został Naczelnym Wodzem Polskich Sił Zbrojnych, brygada spadochronowa była w toku przygotowań do umieszczenia w Polsce. Brytyjczycy próbowali na wszelkie sposoby podporządkować sobie brygadę swojemu dowództwu. Cel, dla którego została stworzona brygada, miał przez to ulec zmianie. Sosabowski w swoich wspomnieniach podkreśla, że generał Sosnkowski zrobił wszystko, co w jego mocy, by odwieść Brytyjczyków od tych zamiarów.

W drugiej połowie lutego 1944 r. szef sekcji łączności SHAEF wysłał do Sosnkowskiego wiadomość z informacją, że Sosnkowski wkrótce może spodziewać się oficjalnego wniosku o umieszczenie brygady pod dowództwem marszałka polnego Montgomery’ego. Brytyjsko-polskie rozmowy na ten temat rozpoczęły się 11 marca. Od samego początku rozmowy prowadzone były podwielką presją ze strony Montgomery’ego. Po inspekcji brygady 13 marca 1944 r. był on prawie pewien, że osiągnął swój cel.

6 czerwca, w dniu inwazji na Normandię, Sosnkowski poinformował Grassetę, że Rząd Polski doszedł do wniosku, iż 1 Samodzielna Brygada Spadochronowa również powinna uczestniczyć w inwazji. Dlatego też udostępnił brygadę Naczelnemu Dowódcy Alianckich Sił Ekspedycyjnych , generałowi Dwightowi Eisenhowerowi. Od tamtej pory generał Browning podejmował wszelkiego rodzaju próby mające na celu jak najszybsze sprowadzenie brygady na front. Aby zmniejszyć straty przed umieszczeniem brygady w Polsce, Sosabowski usiłował odsunąć to z kolei jak najdłużej w czasie.