Fundacja Driel-Polen jest organizacją pożytku publicznego (ANBI). Instytucja może być ANBI tylko wtedy, gdy jest w co najmniej 90% zaangażowana w działalność pożytku publicznego.

ANBI ma szereg korzyści podatkowych, w tym dla sponsorów i darczyńców Fundacji Driel-Polen:

  • ANBI nie płaci podatku od spadków i darowizn, które instytucja wykorzystuje na cele pożytku publicznego.
  • Jeśli fundacja sama dokonuje darowizn w interesie ogólnym, odbiorca nie musi płacić podatku od darowizn.
  • Darczyńcy  mogą odliczyć swoje darowizny od podatku dochodowego lub podatku od osób prawnych.

Od 1 stycznia 2014 r. ANBI jest zobowiązana (w przypadku instytucji kościelnych ma to zastosowanie od 2016 r.) do ujawnienia na swojej stronie internetowej m.in. swojego celu, ogólnych danych swoich dyrektorów, polityki wynagrodzeń, adresu pocztowego, informacji finansowych, itp.