Przemówienie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Niderlandów pana  J. Borkowskiego
z okazji otwarcia Centrum informacyjne: Polacy z Driel
Driel, czwartek 18 września 2014

Szanowny Panie Burmistrzu van Asseldonk,
Szanowny Panie Konsulu Honorowy Baltussen,
Panie i Panowie,

To dla mnie ogromna radość, że mogę dokonać dzisiaj oficjalnego otwarcia Centrum Informacyjnego: Polacy z Driel. Założenie takiego centrum było od dawna gorącym życzeniem zarówno polskiej ambasady, jak i Fundacji Driel-Polska. W ostatnich latach wzrasta nieustannie zainteresowanie bitwą o Arnhem, jak i udziałem polskich żołnierzy w walkach na ziemi holenderskiej. Punktem zwrotnym była z pewnością oficjalna rehabilitacja generała Sosabowskiego i jego żołnierzy w 2006 roku, jak również pośmiertne przyznanie generałowi oraz jego brygadzie przez Królową Beatrix wysokich holenderskim odznaczeń.

Moim obowiązkiem jest złożenie w pierwszym rzędzie podziękowań zarządowi oraz członkom Fundacji Driel-Polska, którzy od wielu lat są głównymi inicjatorami podtrzymywania pamięci o generale Sosabowskim i jego brygadzie. Szczególne wyrazy wdzięczności należą się Panu Arno Baltussenowi, naszemu Honorowemu Konsulowi. Niezmiernie cenimy także aktywne zaangażowanie miejscowości Driel oraz całej społeczności gminy Overbetuwe, reprezentowanej dzisiaj przez lokalne władze w osobie Pana van Asseldonka. W końcu chciałbym skierować nasze ciepłe słowa do Vfonds, Fundacji na rzecz Weteranów, oraz jej dyrektora, Pana Heertsa. Dziękujemy wszystkim, którzy poprzez swój hojny wkład umożliwili realizację tego projektu.

Panie i Panowie,

W tym roku obchodzimy siedemdziesiątą rocznicę bitwy o Arnhem i jest to odpowiedni moment, by zastanowić się nad przyszłością. Z całą pewnością musimy wykorzystać nowe centrum informacyjne, by dotrzeć do tych grup w społeczeństwie holenderskim, które do tej pory nie znają wspólnej historii polsko-holenderskiej. Z upływem lat stosunki polsko-holenderskie stają się coraz bliższe, co znajduje potwierdzenie między innymi w tym, że za dwa dni Pan Prezydent Komorowski odwiedzi Driel wraz z Jego Wysokością Królem Willemem-Alexandrem. Żywimy gorącą nadzieję, że to spotkanie, które ma miejsce cztery miesiące od wizyty Ich Wysokości Króla Willema-Alexandra i Królowej Maximy w Polsce – ich pierwszej zagranicznej wizyty – przyczyni się do utrwalenia współpracy pomiędzy Polską i Królestwem Niderlandów oraz do większej popularności Polski w Holandii. Nasze narody są sobie niezmiernie bliskie, zarówno pod względem geograficznym jak i kulturalnym, lecz musimy odnowić więzy przecięte przez żelazną kurtynę. Posłużmy się narzędziem naszej historii w budowaniu wspólnej przyszłości. Pokażmy młodym pokoleniom, że to, co łączy nasze kraje, ma silne korzenie i że nasza wspólna historia nie jest pozbawiona bohaterskich wydarzeń.

Niniejszym ogłaszam Centrum Informacyjne: Polacy z Driel za otwarte.

Dziękuję