Szanowni Weterani, Wdowy po Weteranach, Rodzino Generała Sosabowskiego, Ekscelencje, Panie i Panowie,

Dobiega już końca ceremonia, podczas której zaprezentowaliśmy Państwu Wojskowy Order Willema, wręczony wczoraj przez Jej Królewską Mość 1. Samodzielnej Brygadzie Spadochronowej. Mieliśmy również możliwość zaprezentowania Orderu Brązowego Lwa, przyznanego pośmiertnie Generałowi Sosabowskiemu.

Jako prezes Stowarzyszenia Driel-Polska, chciałbym podziękować Ministerstwu Obrony za zorganizowanie wczorajszej
ceremonii w Hadze oraz udostępnienie środków, które umożliwiły przyjazd tak licznej grupy weteranów i wdów do Holandii, a także do Driel.

Przebieg wydarzeń, które doprowadziły do nadania orderu Waszej Brygadzie oraz pośmiertnie
Generałowi Brygady Stanisławowi Sosabowskiemu w ciągu ostatnich dni przedstawiony został obszernie w prasie i telewizji. Z tego miejsca chciałbym podziękować dziennikarzowi Geertjan Lassche z telewizji EO za opracowanie filmu
dokumentalnego, który obejrzeliśmy w telewizji 14 września 2004 roku.
W tym filmie dokumentalnym pokazano pismo Królowej Wilhelminy z 1946 roku, w którym wyraża ona zgodę na nadanie królewskiego odznaczenia za bohaterstwo dziesięciu żołnierzom brygady generała Sosabowskiego.
To pismo oraz wywiad z Księciem Bernardem, w którym mówi, że jego życzeniem jest, aby przyznać jeszcze to
odznaczenie, sprawiają, że rząd realizuje wniosek o ponowne wydanie opinii w sprawie pośmiertnego przyznania odznaczenia, przyjęty jednogłośnie przez drugą izbę parlamentu holenderskiego.
W grudniu 2004 do Kapituły Wojskowego Orderu Willema wpływa wniosek o wydanie opinii.
9 grudnia 2005 r. ogłoszone zostaje postanowienie rządu holenderskiego, którego oficjalna realizacja nastąpiła w
dniu wczorajszym.

W imieniu naszego Stowarzyszenia chciałbym gorąco podziękować Panu Geertjan Lassche oraz programowi EO, jak również wszystkim, którzy przyczynili się do opracowania tego filmu dokumentalnego oraz wszelkich pozostałych dołączonych później materiałów.

Wszystko to doprowadziło do tego, że w dniu dzisiejszym mogliśmy się tu wszyscy spotkać, aby uczcić nadanie
obu odznaczeń za bohaterstwo.

Na zakończenie tej ceremonii zaśpiewamy wspólnie pieśń, w której Polacy proszą Boga o wolność, powodzenie i
opiekę:

Boże Coś Polskę

Po odmaszerowaniu 6stej Brygady Desantowo-Szturmowej ze sztandarem, zapraszamy wszystkich Państwa w imieniu
holenderskiego Ministerstwa Obrony na lunch w domu kultury Nieuwenhof. Lunch ten został zorganizowany głównie po to, aby weterani, wdowy po weteranach i ich rodziny mogli się spotkać z mieszkańcami Driel.
<< Wróć