Bitwa pod Arnhem

Wrzesień 1944
Nie było mnie tam
Nie widziałam nieba nad Arnhem,
pociemniałego cętkami spadochronów.

Nie znałam żołnierzy
niosących nadzieję na zwycięstwo,
pragnienie wolności.

Nadzieja, którą nieśli
pękła jak bańka przy zetknięciu z ziemią,
a miliony iskier wystrzeliły w górę.

Wrzesień 2016
Jestem tutaj
Patrzę w niebo nad moim miastem
posrebrzone skrzydłami gołębi.

Znam te ptaki.
każdy niesie zapewnienie pokoju,
każdy z nich to iskierka spod Arnhem.

Michalina Niedźwiecka
Publiczne Gimnazjum nr 21 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Łodzi
september 2016