Słowo podziękowania z okazji odsłonięcia popiersia Generała Sosabowskiego
Prezes Fundacji Driel-Polen
18 września 2020

Panie Generale, Pani Burmistrz, Panie i Panowie,

we wrześniu 2017 roku w Warszawie dokonano odsłonięcia popiersia Generała Sosabowskiego. Mniej więcej trzy lata później stoimy w Driel, gdzie właśnie miało miejsce odsłonięcie repliki tej rzeźby.

Oba popiersia stanęły w historycznych miejscach.

W Warszawie w miejscu, w którym za kilka lat zostanie otwarte odnowione Muzeum Wojska Polskiego oddalone o niecałe 100 metrów od dawnego domu generała.

Tutaj, w Driel, naprzeciwko domu, który we wrześniu 1944 roku przez około 5 dni służył za jego kwaterę.

Zarząd Fundacji Driel-Polen jest bardzo wdzięczny radzie gminy za tę inicjatywę i dziękuje Kołu Historycznemu Driel za sugestię umieszczenia popiersia w tym miejscu.

W ramach projektu finansowanego przez Gelderland Herdenkt i we współpracy z czterema gminami Airborne oraz z Liberation Route Europe wyznaczono specjalne historyczne trasy. To spełnienie wieloletnich życzeń naszej fundacji.

Jeszcze przed końcem tego miesiąca rozpoczną się przygotowania opracowanej już trasy przebiegającej przez Driel i okolice. Trasa połączy się z tzw. „szlakiem pamięci”, który z inicjatywy Liberation Route Europe prowadzi przez dużą część Europy, wiedzie z Anglii do Francji, następnie przebiega przez inne kraje i kończy się w Polsce.

Była kwatera generała będzie jednym z jego najważniejszych punktów.

Ufamy, że w najbliższych latach wielu zwiedzających Centrum Informacyjne będzie korzystało z tej trasy, aby uzyskać więcej informacji o udziale 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej w operacji Market Garden.

Dziękuję za uwagę!