Aniołowie Pokoju

Ta wojna zabrała ludziom sześć lat życia.
Niektórzy byli nastolatkami,
kiedy przyszła i zmieniła ich los.

Znaleźli się tacy, którzy chcieli ją powstrzymać,
ale była zbył silna
i nigdy już nie wrócili.

Z nią odeszło wielu, których
jedyną winą była ich wiara.
Potem wojna zabrała tych, którzy
próbowali ich ochronić.

Zamieniała miasta w ruiny
i ludzkie życie w rozpacz.

Opadające wrześniowe liście
unoszące się delikatnie
na niebie Arnhem
opowiadają historię
o odważnych żołnierzach
brytyjskich i polskich.

Wylądowali na swoich spadochronach
jak aniołowie pokoju,
żeby zakończyć najokrutniejszą z wojen
i przynieść pokój.

Cena za odwagę była wysoka:
krew i życie,
ale nie była daremna.

Pozostaną w naszych sercach
Bo przyszli i zmienili nasz los.

Amelia Kaczmarek ,2a
Publiczne Gimnazjum nr 21 im. Marii Skłodowskiej – Curie in Łódź, Poland

<< Terug