Powitanie wygłoszone przez przewodniczącego Fundacji Driel-Polen, pana A.J.M. Baltussena
podczas obchodów 70. rocznicy upamiętniającej wkład Polskiej Samodzielnej Brygady Spadochronowej w Bitwie pod Arnhem
Driel, 20 września 2014 r.

Jego Wysokość
Jego Ekscelencja, pan Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowni weterani,
Szanowni polscy weterani oraz wdowy po polskich weteranach z Polski, Kanady i Niderlandów.
Wasze Ekscelencje
Minister obrony narodowej, pani Hennis Plasschaert
Sekretarz stanu, pan Francois
Podsekretarze stanu z Polski
Ambasadorzy z Polski, Kanady, USA, UK
oraz Niderlandów w Polsce
Generałowie z Polski, USA, UK i Niderlandó
Burmistrz tej gminy, pan Van Asseldonk;
Dowódca Brygady Generała S.F. Sosabowskiego 6. Brygady Powietrznodesantowej – generał brygady Joks;
Członkowie rodziny Sosabowskich
Przedstawiciel brytyjskich weteranów, starszy sierżant sztabowy Laurie Weeden;
Burmistrzowie gmin partnerskich gminy Overbetuwe
Wszyscy weterani brytyjscy, którzy są dzisiaj obecni
W imieniu Fundacji Driel-Polen Foundation chciałbym zaprosić wszystkich Państwa na niniejszą uroczystość, podczas której zwracamy szczególną uwagę na udział 1. Polskiej Samodzielnej Brygady Spadochronowej w Bitwie pod Arnhem – 70 lat temu.

Panie i panowie, chłopcy i dziewczynki
Serdecznie witam również Państwa w dzisiejsze popołudnie, podczas którego uwagę poświęcamy udziałowi 1. Polskiej Samodzielnej Brygady Spadochronowej w Bitwie pod Arnhem 70 lat temu.
Dziewczynki i chłopcy z chóru. To fantastycznie, że przybyliście tutaj dzisiaj tak liczną grupą. Także dla Was bycie tutaj to szczególne wydarzenie.
Wasza Wysokość, Wasze Ekscelencje, panie i panowie,
W maju tego roku tematem przewodnim podczas uroczystości upamiętniających nasze wyzwolenie było: „wolność się uzgadnia”. Temat wart, aby go zapamiętać i wspólnie nad nim pracować!
Jako podtytuł w tym roku wybrano: „wzajemność”. Oznacza to tyle, że należy się wzajemnie szanować. Jest to istotna cecha wolnego społeczeństwa. W naszym kraju to oczywistość.
W telewizji albo w Internecie zobaczycie albo przeczytacie, że nie wszędzie na świecie tak jest.

Chłopcy i dziewczynki,
Obok Was siedzą polscy weterani. W ubiegłych latach byłem u Was w szkole, aby opowiedzieć o historii i o rocznicy. Może jeszcze pamiętacie, że opowiadałem o tym, jak Polska została okupowana w 1939 r. i wiele rodzin zostało zmuszonych do wyjazdu na daleką północ Rosji. Wówczas nie istniało dla nich wolne społeczeństwo.
Opowiedziałem wtedy o długich podróżach, jakie musiało odbyć wielu polskich weteranów, którzy zostali ostatecznie zrzuceni we wrześniu 1944 roku tutaj, nieopodal Driel. Wielu z nich nie mogło powrócić do swojej ojczyzny i do swoich rodzin po zakończeniu wojny.
Spróbujcie podczas tych uroczystości wyobrazić sobie, co oznaczałoby to dla Was i czym jest dla Was wolne społeczeństwo.
Dla nas wszystkich, a z pewnością dla tych weteranów, to że zaśpiewacie dzisiaj po polsku 2 pieśni, jest szczególne. Niezwykłe jest także to, że towarzyszą Wam przy tym rówieśnicy z Polski.
Życzę Wam powodzenia!

Wasza Wysokość, Wasze Ekscelencje, panie i panowie,
Od kilku lat młodzi ludzie z Airborne International Youth Conference deklamują wiersz, a jedna z tych osób pomaga nam w odczytywaniu polskich tekstów. Jesteśmy im za to niezmiernie wdzięczni. W tym roku polskie teksty czyta Dorota Korzyk.