Recytacja wiersza “Rocznica” Tadeusza S. Roy-Rojewskiego

 
przez 3 uczestników konferencji Airborne International Youth Conference na koniec ceremonii składania wieńców
po polsku Karolina Pieniawska
po angielsku Jasper Hekking
po niderlandzku Steve Zwarts

“ROCZNICA”

Nam te rocznice są tyle droższe,
Im nam do kresu bliżej…
W pamięci mamy Arnhemskie krzyże,
Nasz upór wielki, nasze zmagania –
I choć czas biegnie, nic nie przesłania
Tamtych dni trudnych, lecz tak treściwych,
Nadzieją grzesznych, odwetu chciwych,
Gdy w sercach ciepłem żywym zagościł
Uśmiech żołnierskiej prostej miłości
I błyskał złotem, jak lśniącą szpadą
Opromieniając tamtą Brygadę .

Do nas, wśród takich blasków promiennych
Nie ma dostępu bies “świateł ciemnych”,
Żadna zła wola nam nie odbierze
Uczynków czystych, bo my żołnierze
Kładliśmy życia młode na szalę
Nie deklamując o wielkiej chwale,
Lecz na Arnhemskie skacząc zakola
Mieliśmy w oczach rozległe pola
Naszej ojczyzny. W bitwy łoskotach
Chcieliśmy znaleźć drogę powrotu.

Dziś święcąc naszą wielką rocznicę ,
Niech kielich błyśnie wśród towarzyszy,
Wspomnijmy czule minutą ciszy
Tego, co hardo nosił przyłbicę
I szedł po grudach a nie w pochwałach –
Zwróćmy swe serca do Generała
I złóżmy szepty myśli skrzydlatych
Na Jego grobie – wdzięczności kwiaty!

Bracia! – rocznica. Cóż żeśmy starzy –
Nam dalszych rocznic szereg się marzy!

Tadeusz S.Roy-Rojewski