bronzenleeuw
Do 1940 roku Holandia znała tylko dwa królewskie odznaczenia za męstwo, mianowicie Order Wojskowy im. króla Willema I oraz ustanowiona w 1877 roku Honorowa Wzmianka[Eervolle Vermelding.]
Druga Wojna Światowa przyniosła w tej kwestii zmianę. I tak, już 11 czerwca 1940 roku Dekretem Królewskim został ustanowiony Brązowy Krzyż za “dzielne i roztropne działanie przeciwko wrogowi”.
Później dołączono Krzyż Zasługi i Krzyż Lotnika.
Ponieważ w praktyce okazało się, że jest luka pomiędzy regułami przyznawania Orderu Wojskowego im. króla Willema I., a Brązowym Krzyżem, rząd w Londynie podjął w roku 1944 decyzję o ustanowieniu jeszcze jednego odznaczenia za waleczność, Orderu Brązowego Lwa. Uczyniono tym samym zadość życzeniu królowej Wilhelminy.

Ustanowienie Orderu Brązowego Lwa odbyło się Dekretem Królewskim z 30 marca 1944 roku.
Artykuł 2 Dekretu Królewskiego brzmi jak następuje:
“Order Brązowego Lwa zostaje przez Nas przyznany wojskowym w służbie Królestwa Niderlandów, którzy w walce z nieprzyjacielem odznaczyli się czynami mężnymi i roztropnymi”.
Artykuł 3 dodaje do tego:
“Order Brązowego Lwa może być, z powodów, wymienionych w Artykule 2, przyznany:
1. nie –wojskowym, Holendrom i holenderskim poddanym;
2. cudzoziemcom, o ile ich czyny służyły dobru Państwa Holenderskiego”.
Order Brązowego Lwa zastąpił Eervolle Vermelding. W hierarchii holenderskich odznaczeń za męstwo zajmuje drugie miejsce po Orderze Wojskowym im. króla Willema I.
Do tej pory Order Brązowego Lwa przyznano łącznie 1.205 osobom, z czego 336 cudzoziemcom.
Ostatnie odznaczenia, w liczbie trzech, zostały przyznane w 1962 roku w związku z konfliktem z Indonezją o Nową Gwineę.
Tylko jeden raz przyznano Order Brązowego Lwa sztandarowi jednostki. Dekretem Królewskim z 9 maja 1950 roku postanowiono, że to odznaczenie zostanie nadane 2ieme i 3ieme Regiment Chasseurs Parachutistes armii francuskiej w związku z ich zasługami w wyzwalaniu Holandii w kwietniu 1945 roku.