Informatiebijeenkomst Stichting Driel-Polen

Op donderdag 30 augustus a.s. om 20.00 uur organiseert de Stichting Driel-Polen in nauwe samenwerking met de basisscholen de Meeuwenberg en de Kameleon voor ouders van leerlingen een informatie bijeenkomst in de RK kerk te Driel waar ook het Informatiecentrum de Polen van Driel gevestigd is. Deze bijeenkomst is ook toegankelijk voor andere belangstellenden uit Driel of omliggende gemeenten.

De Drielse gemeenschap is sinds september 1944 nauw verbonden met de geschiedenis van de 1st Poolse Onafhankelijke Parachutistenbrigade. Op verschillende plekken komt dit tot uitdrukking. Het Polenplein, het Sosabowskiplein, de Casimirstraat, de 2 monumenten op het Polenplein, een boom in de tuin van de Cunerahof en nog diverse andere plekken in het dorp of directe omgeving. Maar ook de kleuren van de kleding van de voetbalclub RKSV Driel, zij vertegenwoordigen de kleuren van de Poolse vlag met op het shirt een embleem van een parachutist.
De jaarlijkse herdenking in september zal voor de recent in Driel gevestigde inwoners wellicht nog niet bekend zijn. Leerlingen van de basisscholen hebben vanaf 1946 een bijdrage geleverd door mee te zingen in een koortje en/of als onderdeel van een voetbalteam van RKSV Driel bloemen te leggen. Deze deelname aan de herdenking wordt door de aanwezigen en Stichting Driel-Polen zeer gewaardeerd.

Over de geschiedenis van het ontstaan van de nauwe banden met de leden van de brigade, hun nabestaanden en andere betrokkenen wil de Stichting Driel-Polen graag zoveel mogelijk geïnteresseerden informeren. Daarvoor nodigen zij u van harte uit om op donderdag 30 augustus om 20.00 uur in de RK Kerk aanwezig te zijn.
Op deze avond komen aan de orde: de geschiedenis van de 1ste Poolse Onafhankelijke Parachutistenbrigade; de jaarlijkse herdenkingen en de contacten tussen Driel, de brigade en Polen in het algemeen;

Wilt u de informatie bijeenkomst bijwonen dan nodigen wij u van harte uit.
Om een inschatting van het aantal aanwezigen te kunnen maken vinden wij het prettig als u uw komst meldt. Dat kan via info@driel-polen.nl of via 06 22343578

Reacties zijn gesloten.