Informatiecentrum

De belangstelling voor de herdenking die wij jaarlijks organiseren blijft groot. Ook gedurende het jaar bezoeken vele belangstellenden de Poolse herkenningspunten in Driel. Regelmatig worden bloemen of herdenkingskaarsen bij de monumenten en het graf van Cora Baltussen geplaatst.

Om aan deze belangstelling verder tegemoet te komen heeft onze Stichting besloten een informatiecentrum in te richten. Het bestuur van de RK Kerk heeft haar medewerking toegezegd dit achter in de kerk op te nemen. In november hebben wij aanvragen naar diverse fondsen gezonden. Samen met particuliere giften hopen wij voldoende middelen te verkrijgen om dit informatie centrum in juli 2014 al voor het publiek open te stellen en in de week van de herdenking officieel te openen.

Het Informatiecentrum Driel-Polen heeft een tweeledig doel.

  • ten eerste moet het bezoekers informatie geven over de 1ste Poolse Onafhankelijke Parachutistenbrigade en haar strijd tijdens de Slag om Arnhem bij het dorp Driel.
  • ten tweede moet het bezoekers ook informeren over de band die na de Tweede Wereldoorlog is ontstaan tussen Driel en de 1ste Poolse Onafhankelijke Parachutistenbrigade die tot uitdrukking komt in de jaarlijkse herdenkingen en het tot stand brengen van het eerherstel in het jaar 2006.

Het tweeledige doel van het Informatiecentrum Driel-Polen zal aan de hand van de volgende zes thema’s worden uiteengezet:

– Polen tijdens de Slag om Arnhem
– Geschiedenis parachutistenbrigade
– Poolse strijd in het dorp Driel
– Driel en de Tweede Wereldoorlog
– Polen krijgen de schuld en Eerherstel
– Herdenkingen van 1946 tot heden

De afbeelding hieronder geeft een kleine impressie van hoe het Informatiecentrum Driel-Polen er qua vorm uit komt te zien. In de loop van de komende maanden zal de inhoud meer gestalte krijgen en zal ook onze website een vergelijkende indeling krijgen.

informatiecentrumVoor het inrichten van dit informatiecentrum is natuurlijk geld nodig. De Stichting Driel-Polen heeft daarvoor enkele subsidieaanvragen ingediend. De subsidie zal naar verwachting echter niet de totaal benodigde financiën bijeen brengen. Daarom doen wij ook een beroep op u als belangstellende of betrokkene! Wilt u een financiële bijdrage leveren aan de totstandkoming van het informatie centrum dan kunt u uw bijdrage storten op onze rekening NL67 RABO 0315113146 t.n.v. Stichting Driel-Polen. De Stichting Driel- Polen is door de Nederlandse Belastingdienst aangemerkt als ANBI, zodat uw gift veelal aftrekbaar zal zijn.


Inauguratie dhr. Baltussen tot Honorair Consul Republiek Polen

installatie_baltussen
Op vrijdag 6 september is de heer Baltussen in het gemeentehuis van Overbetuwe geïnstalleerd als Honorair Consul van de Republiek Polen. De inauguratie gebeurde op voordracht van de Poolse ambassadeur zijne excellentie de heer Dr. J. Borkowski.

Als Honorair Consul van de Republiek Polen in Nederland zal de heer Baltussen naast de contacten die hij als voorzitter van de Stichting Driel-Polen heeft, ernaar streven de relaties met Polen ook op andere terreinen te verstevigen. Dit zal vooral zijn op het gebied van toerisme, ondernemingen en universiteiten. Zijn aanstelling geldt voor de provincies Overijssel, Flevoland en Gelderland.

De inauguratie vond plaats in het gemeentehuis vanwege de bijzondere band van de heer Baltussen als voorzitter van de Stichting Driel-Polen met de gemeente Overbetuwe. Naast familie, vrienden en collega’s zijn aanwezig burgemeester Van Asseldonk en wethouder Koopmans-Jacobs.

(Links op de foto naast dhr Baltussen, de Poolse ambasadeur de heer Dr. J. Borkowski)